Zimní den na ZŠ nám. Míru ve Vrchlabí

Poslední slunečný zimní den připadl na čtvrtek 18. března 2010. Žáci z 2. stupně si mohli vybrat zimní aktivitu, která jim je nejbližší. Některé třídy si naplánovaly společný program, jiné se rozdělily na běžce, sjezdaře a pěší na Žalý. Třída 6.A se shodla na svém programu, a to výletu do Špindlerova Mlýna. Pěší túru od Přední Labské směrem do Svatého Petra a dále k Vojenské zotavovně Bedřichov doprovázelo krásné slunečné počasí. Celou atmosféru sportovního dne dokončilo dovádění v bazénu. Spokojení a unavení žáci tak strávili den nikoliv ve školních lavicích, ale sportováním v přírodě Krkonoš. Uvnitř článku se můžete podívat na fotografie ze zimního dne třídy 6.A a žáků z 6. – 9. tříd, kteří se zúčastnili pěšího výletu na Žalý.

Martina Zemanová