Úspěchy a veřejné aktivity

Úspěchy školy

Úspěchy školy na poli vzdělávacím jsou završeny složením školní závěrečné zkoušky (maturita nanečisto) a úspěšným přijmutím žáků na střední školy. Za obrovský úspěch považujeme naši propracovanou nadstandardní primární preventivní péči včetně okamžitého promyšleného a efektivního řešení rizikových projevů chování včetně tak obávané šikany. Naše škola dále slaví úspěchy především na poli sportovním. Každoročně získávají žáci přední místa na soutěžích na úrovni okresní, krajské i celorepublikové (např. Jan Skořepa získal v zimní sezóně ve sjezdovém lyžování 1. místo v Českém poháru, 1. místo na MČR a 12. místo na MS). Naši absolventi – sportovci získávají cenné trofeje na mezinárodních, evropských i světových kolbištích (např. rychlobruslařka Karolína Erbanová). Mezi velký úspěch mimoškolní činnosti školy patří i již tradiční nastudování a uvedení původního školního muzikálu, poslední s názvem Šejk, a natočení detektivního příběhu „Cokoliv řeknete…“.

Veřejné aktivity

Škola v rámci otevřeného partnerství spolupracuje při řadě akcí zejména s DDM Pelíšek Vrchlabí, ZUŠ Vrchlabí, KRNAPem apod. V rámci partnerství zdravých škol máme pravidelné společné akce se ZŠ speciální Diakonie ČCE Vrchlabí, kde jsou žáci se středním a těžkým mentálním postižením. Pedagogové spolu s dětmi připravují během roku řadu setkání tematicky zaměřených k ročnímu období (loučení s létem, Halloween, vánoční a velikonoční jarmark, sběr odpadků v Krkonoších ad.). V rámci sportovních aktivit, závodů a soutěží dále spolupracujeme se sportovními kluby, zejména pak s TJ Spartak Vrchlabí a HC Vrchlabí. V ročním plánu školy je řada úspěšně realizovaných veřejných akcí – vánoční zpívání, velikonoční a vánoční jarmark atd.