Informace pro žáky 9. ročníků

Jak už jistě víte, od 11.5.2020 mohou žáci devátých ročníků docházet na dobrovolné konzultace do školy. Od Vás potřebujeme do 7.5.2020 závazné přihlášení, zda po konzultaci s Vaším dítětem chcete, aby do školy docházelo (rozvrh přiložen níže) na přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (je potřeba dát souhlas za oba předměty). Závazné přihlášení předejte třídním učitelům (vzor viz konec dokumentu). Konzultace jsou určeny výhradně pro žáky konající přijímací zkoušky na střední školy.

Další informace v pokračování článku.

Po termínu již nebude možné se přihlásit!!!

Žák donese do školy čestné prohlášení – bez něho nebude vpuštěn do školy! (viz příloha – bude vybíráno v pondělí 11.5.2020)

Žáci by dodržovali tato hygienická pravidla vyhlášená MŠMT (celá pravidla můžeme zaslat na požádání, již jsme předali k dispozici dětem do Teams):

  1. Nebudou se sdružovat ani před školou, ani ve škole (před školou počkají u hlavního vchodu na vyučujícího ve dvoumetrových rozestupech, ve škole se budou stále držet jen ve své skupině a nebudou se potkávat ani s žáky z druhé deváté třídy, ani s mladšími spolužáky z prvního stupně).
  2. Budou mít alespoň dvě roušky na den a sáček, do kterého si budou moci roušku odložit v době vyučování (budou sedět od sebe v rozestupech dle vyhlášky MŠMT a roušky během vyučování budou muset nosit jen při skupinové práci).
  3. Nebudou se pohybovat po třídě o přestávce, na WC budou chodit jednotlivě.

V době polední pauzy (11:30 – 12:00) opustí s učitelem školu a vrátí se před školu až na konci polední pauzy, tady si je opět vyzvedne učitel a odvede do školy. Z technických důvodů žákům nebude umožněn vstup do školní jídelny, a tedy nebude zajištěn oběd. Šatna také zůstane zavřená – žáci se nebudou přezouvat.

Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.

Pokud by kdokoli z účastníků konzultací jevil známky nemoci, bude okamžitě poslán domů. Pokud by se u kohokoli z účastníků potvrdila nákaza Covidem-19, všichni zúčastnění by museli do 14denní karantény.

Tímto se ruší jedna online hodina za český jazyk a za matematiku (jsou nahrazeny delšími bloky konzultací ve škole).

Rozvrh 9.A:

PONDĚLÍ

9:50 – 11:30 matematika v AULE

12:00 – 13:00 český jazyk v AULE

STŘEDA

10:30 – 11:30 český jazyk v INFORMATICE

12:00 – 13:20 matematika v INFORMATICE

Rozvrh 9.C:

PONDĚLÍ

10:30 – 11:30 český jazyk v INFROMATICE

12:00 – 13:20 matematika v INFORMATICE

STŘEDA

9:50 – 11:30 matematika v AULE

12:00 – 13:00 český jazyk v AULE

Čestné prohlášení pro rodiče žáků 9. tříd (PDF)

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (PDF)

Vzor závazného přihlášení:

Jméno dítěte:

Závazně přihlašuji svého syna/svoji dceru na konzultace z českého jazyka

Závazně přihlašuji svého syna/svoji dceru na konzultace z matematiky

Podpis rodiče: