„Byli to naši sousedé“ – zážitkový program na ZŠ nám. Míru

„Byli to naši sousedé“ – zážitkový program na ZŠ nám. Míru

Žáci osmého a devátého ročníku měli možnost díky workshopu ústavu Post Bellum (Paměť národa) nahlédnout do života rodin různých národností a postavení na přelomu 19. a 20. století. Aktivně se zapojovali do příběhů rodin, rozehráli skutečné příběhy rodin židovských, německých a českých a vyzkoušeli si, jak sousedé mezi sebou žili, jaké řešili problémy, jaké sdíleli radosti i starosti. Celý dopolední program se nesl v duchu spolupráce, řešení běžných životních situací jednotlivých rodin a zároveň uvědomění si, že nezáleží, jaké národnosti a postavení jednotlivé osoby jsou, ale jakým jsou člověkem, což dokazovali ve svých činech.

Kolektiv vyučujících dějepisu