Den pro Austrálii na naší škole

Děti a učitelé z vrchlabské  školy ZŠ nám. Míru žijí nejen sportem, ale zajímají se i o další dění na naší krásné planetě. Nenechaly je v klidu informace o ničivých požárech v Austrálii.

Zprávy a videa se záběry hořících lesů, spousty kouře a ohrožených zvířat vyburcovaly k myšlence pomoci. Nápad uspořádat finanční sbírku vzešel od dětí, a tak se dne 26. února podařilo zorganizovat projektové vyučování DEN PRO AUSTRÁLII aneb ZACHRAŇME KOALU.

Zúčastnili se žáci 3. –  5. ročníků. Čekalo je zábavné a poučné dopoledne plné aktivit, které je seznámily se životem našich protinožců.  Historie, tradice, zeměpis, příroda a současná situace s hořícími lesy děti velmi zaujala. Žáci hráli „klokaní vybíjenou“, skládali origami, vyráběli společný plakát, řešili křížovky, viděli pravý australský bumerang, vybíhali na horu Kosciuszko (2228 m n. m.). Zhlédli video se záběry na požáry a trpící zvířata, dokázali o tématu zajímavě diskutovat, seznámili se se slovem charita a také  ji na vlastní kůži prožili. Do sbírky se zapojili i starší spolužáci a učitelé. Společnými silami jsme vybrali neuvěřitelných 28 691 Kč, které posíláme na konto pražské ZOO Austrálie. Děkujeme všem, kteří se zapojili a naplnili naše pokladničky. Věříme, že nejedna koala bude mít tlapičky zahojené právě díky našemu příspěvku.