Historická exkurze 8.A na pevnost Dobrošov

Ve čtvrtek 17. května 2012 se žáci 8.A spolu s třídní učitelkou a učitelem dějepisu vydali do města Náchoda, aby nejprve navštívili výrobu kvalitního českého piva Primátor. Poté se pěšky vydali směr Dobrošov, které spadalo pod ucelenou koncepci pevnostního opevnění českých zemí, avšak události roku 1938 a druhá světová válka nedovolily myšlenku na obranu vlasti dokončit. Po hodinové prohlídce v téměř 40 m pod zemí jsme prošli 700 m chodeb, prohlédli si fotografie, soudobé palebné zbraně a výbavu.

Během návštěvy hraničního území jsme zhlédli několik lehkých a těžkých opevnění. Seznámili jsme se s historií 1. poloviny 20. století a zjištěné poznatky žáci využijí v hodinách dějepisu.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 8.A

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.