Výjimečnost, odlišnost

Zázemím zdravé školy poskytujeme žákům i učitelům pohodu prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. S nadsázkou můžeme říci, že šikana a jiné rizikové jevy u nás nemají místo. Nabízíme ucelený preventivní program od prvňáčků po teenagers. Máme kvalifikovaný sbor pracující jako jeden tým. Mezi jeho základní pilíře patří i školní psycholožka, preventistka rizikových jevů a výchovná poradkyně. Komplexní a efektivní systém prevence včetně zážitkových pobytů s následnou každodenní aktivitou máme ověřen a zdokonalen letitou praxí. S pravidelnými preventivními programy vstupujeme do každé třídy. Téměř všichni pedagogové byli proškoleni v problematice minimalizace šikany (projekt MIS) společností AISIS a s úspěchem tyto osvojené znalosti a dovednosti aplikují ve své praxi. Přístup k žákům je citlivý, důsledný, tvořivý, efektivní a respektující. Jsme první školou v ČR, která získala označení: „Škola přátelská alergikům a astmatikům.“ V rámci autoevaluace školy a zkvalitňování preventivní i následné péče o žáky naší školy velmi úspěšně využíváme diagnosticko-interveční systém Barvy života, který je určen pro individuální, skupinovou či celoškolní intervenci. Mezi další odlišnosti a výjimečnost patří již zmíněné sportovní aktivity a úspěchy včetně vlastní stanice zájmových činností. V rámci sportovních aktivit školy a spolupráce s FTVS UK Praha jsme zapojeni do projektu EU HCSC „Zdravé děti ve zdravé společnosti“. V neposlední řadě dokladuje naši výjimečnost a odlišnost již zmiňovaný školní muzikál a čerstvě žáky školy režírovaný a natočený původní detektivní příběh.