Zaměření a cíle školy

Zaměření a specializace

Jsme Zdravá škola se sportovními třídami, a tak je zaměřen i náš školní vzdělávací program. Výuka se opírá o 3 základní pilíře – pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství. Kromě kvalitní a efektivní výuky se zaměřujeme zejména na oblast prevence rizikového chování. Na 2. stupni se žáci specializují vždy v jedné sportovní třídě v každém ročníku na určitý sport (hokej, sjezdové a běžecké lyžování, atletika, orientační běh). Našim sportovcům poskytujeme kvalitní sportovní zázemí v prostorné a moderní tělocvičně, ve sportovním areálu manželů Zátopkových a za podpory zřizovatele města Vrchlabí i v nově rekonstruovaném běžeckém areálu Vejsplachy a v hokejové aréně.

Cíle, vize školy

Naším cílem je naplnění vize školy. Vize – zdravý, sebevědomý jedinec, zdravá a bezpečná škola. Mise – nabízíme ucelený program podpory zdraví ve škole. Styl – citlivý, důsledný, tvořivý, efektivní a respektující.