Okresní kolo AŠSK v přespolním běhu

Dvě družstva nám postoupila do krajských finále přespolních běhů !

Celkem čtyři želíska v ohni v podobě čtyř družstev jsme měli na okresním finále přespoláků v Trutnově. Družstvo starších žákyň suveréně vyhrálo  svou kategorii a bude patřit ke kandidátům postupu na republiku v krajském finále konaného v úterý 14.10. v Polici nad Metují. Také družstvo mladších žákyň si vybojovalo účast v krajském finále 2. místem v okrese, ale krajské finále  je konečná meta vypsaná pro tuto kategorii. Do bojů o republiku nezasáhne již družstvo straších žáků, přestože L. Kubát byl nejrychlejším st. žákem v okrese. Chlapci obsadili 5.příčku a dále nepostupují. Těsně unikl i postup ml. žákům, přesto vybojovali pěkné 3. místo v okrese.

Složení družstev :

St. žákyně – Červinková, Hložková, Novotná Kr., Novotná Kl., Nejedlá, Janoušková

Ml. žákyně – Petříková, Hančová, Adolfová, Jirátková, Horáková, Kinclová

St. žáci – Kubát, Reichrt, Votoček, Papay

Ml. žáci – Matěják, Tomášek, Krsek,  Augustin, Glos