81 400,- pro ZŠ Hrušky

Na pomoc ZŠ Hrušky jsme společně vybrali a odeslali částku 81 400 Kč. Děkujeme!!!

Děkujeme rodičům, žákům a zaměstnancům ZŠ, Vrchlabí, nám. Míru 283.

Přejeme všem hezké léto a po prázdninách se na vás těšíme.

Vedení školy