Na budoucí prvňáčky se těší budoucí deváťáci

Ve čtvrtek 15. ledna proběhl na naší škole zápis do 1. tříd. Nás proto čekala milá povinnost: připravit pro budoucí prvňáky drobné dárečky, za odměnu, že tak dobře zvládli své první „přijímací řízení“ a aby se ještě více těšili do školy. Této výroby se účastnili v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností žáci prvního i druhého stupně. Zvláště záležet si dali žáci 8. tříd, které příští rok čeká na naší škole již tradiční spolupráce prvních a devátých ročníků. Ta obnáší v prvním školním dni uvítání prvňáčků deváťáky a jejich uvedení do školy, celoroční společné aktivity ve škole i venku (procházky, společné tvoření, návštěva Mikuláše…) a končí v červnu vyprovozením deváťáků na Městský úřad, kde dostanou své závěrečné vysvědčení. Prvňáčci k tomu zazpívají a zamávají svým velkým kamarádům na další, novou cestu životem.

Třída 8.A zdraví všechny budoucí prvňáčky!
Mgr. Lucie Vítová

8aprvnaci