Rozloučení s žáky 9. ročníků

Na poslední den školy si žáci 1. ročníků připravili rozloučení se svými staršími spolužáky z devátých ročníků v prostorách školní jídelny – zazpívali jim písničku a rozdali kamínky pro štěstí. Pro deváťáky bylo díky kuchařkám připraveno i malé občerstvení. Nakonec byly všem žákům slavnostně rozdány pamětní listy a vysvědčení a deváťáci-absolventi školy se rozloučili se školou, svými učiteli i s povinnou školní docházkou. Přejeme jim pohodové prázdniny, úspěchy na vybraných středních školách a šťastné vykročení do dalšího životního období.