Rozvoj přírodovědného vzdělávání za podpory KHK

V rámci programu Inovace ve vzdělávání 20SMVU1 poskytl škole Královéhradecký kraj dotaci ve výši 54 000,- Kč na rozvoj přírodovědného vzdělávání s podporou ICT. Škola použila dotaci na software Corinth Fyzika, Astronomie a Chemie. Projekt podpoří rozvoj přírodovědného vzdělávání v předmětech přírodopis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie.