Žáci přijatí do 1. třídy

Uvnitř článku najdete seznam registračních čísel dětí, které jsou pro školní rok 2022/2023 přijati do 1. třídy na naši školu.

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

Žáci přijatí do 1. třídy pro školní rok 2022-2023

Přidělené registrační číslo:                            Přidělené registrační číslo:

3                                                                     42

4                                                                     43       

8                                                                     45       

11                                                                   48       

12                                                                   51

13                                                                   53

14                                                                   54

15                                                                   55

16                                                                   57

17                                                                   60

20                                                                   62

22                                                                   63

24                                                                   64

25                                                                   67

26                                                                   71

27                                                                   73

28

29

30

31

33

35

36

37

38

39

40

Ve Vrchlabí dne:  3.5.2022                                                                                                                                

Mgr. Petr Jindřich
ředitel školy