Život školy na míru 03/2024

Delší dny, sluníčko, příchod jara i březnové jarní prázdniny, na které jsme si letos museli počkat až do nejzazšího termínu, to vše nám v příjemné kombinaci přináší novou energii, kterou využíváme také na organizaci akcí nad rámec běžné výuky. O přehled těch nejzajímavějších v uplynulém měsíci se s vámi tradičně podělíme.

Den s armádou

Ve středu 28. února 2024 proběhla na naší škole akce s názvem „Den s armádou – Naše stopy v NATO“, kterou organizoval odbor komunikace Ministerstva obrany společně s vojáky Agentury vojenského zdravotnictví z Hradce Králové. V rámci akce měli žáci příležitost dozvědět se, co obnáší práce vojenského zdravotníka, veterináře či psovoda. Na čtyřech stanovištích čerpali informace o fungování polních nemocnic, o významu členství České republiky v NATO, setkali se s vojenskou technikou a s výzbrojí, zkoušeli si základy první pomoci a pozorovali vojenské psy při hledání drog a zbraní i při zneškodňování nepřítele. Přestože byla akce zaměřena zejména na žáky 2. stupně, prohlídku vojenské techniky a ukázku práce psovodů a vojenských psů si nenechali ujít ani žáci mladší. Akce se sešla s velmi pozitivním hodnocením ze stran žáků i učitelů. Z celodenní účasti na projektu si odnesli zážitky a vědomosti, které jim budou užitečné v dalším vzdělávání i v budoucím životě.

Náš Matematický průzkumník na matematické konferenci v Praze

Ve dnech 15. a 16. února naši tři pedagogové včetně pana ředitele zavítali do Prahy na matematickou konferenci „Dva dny s didaktikou matematiky“ na Pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity s naším „Matematickým průzkumníkem“, učební pomůckou, která se stala výborným pomocníkem při skupinové konstruktivistické výuce matematiky našich pátých a postupně i čtvrtých tříd. Při takovéto výuce má pedagog za úkol se upozadit a v maximální možné míře nechat pracovat samotné žáky. Jeho úloha tkví víceméně v moderování diskuzí a zajišťování toho, aby všechny skupiny pracovaly efektivně a každý měl možnost se ve skupině realizovat.

Jako výuková pomůcka v podobě počítačové aplikace obsahující návodné výukové sítě příběhů, podnětů a faktických informací, si náš „Matematický průzkumník“ na konferenci získal uznání a sympatie od odborníků z nejpovolanějších. Naší pracovní dílny se zúčastnilo několik zástupců z různých pedagogických fakult, včetně paní profesorky Vondrové, vedoucí Katedry matematiky a didaktiky matematiky hostující Pedagogické fakulty UK.

V naší pracovní dílně si všichni na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se s Matematickým průzkumníkem pracuje. Ve vytvořených malých skupinkách společně řešili zadaný detektivní matematický příběh s otevřeným koncem. S neskrývaným zájmem a zvědavostí pracovali stejně jako naši žáci ve škole.

Sami získali zkušenost s konstruktivistickým přístupem v praxi a s objevováním dosud nepoznaného včetně nových jednotek délky. Společně si zažili, jak to vypadá, když se žákům nechá prostor pro vlastní objevování s předem neurčenými postupy řešení. Cestu ke správnému řešení nakonec našli všichni, což si ověřili v následné reflexi. V závěrečné diskuzi jsme přítomným přiblížili naše dlouholeté zkušenosti z používání této učební pomůcky v naší škole. Z proběhlé akce jsme si všichni odnesli cenné a zajímavé poznatky a náš „Matematický průzkumníkem“ na konferenci více než upoutal pozornost. Pozitivní ohlasy a hodnocení přítomných matematiků nás utvrdily v našem přesvědčení používat a rozvíjet tuto učební pomůcku i v dalších letech.

Nové možnosti vyžití ve školní družině díky spolupráci s DDM Pelíšek

Jelikož si s námi letošní zima hrála tak trochu na schovávanou, v důsledku čehož byla naše zahrada na hraní často zatopená, měly děti ve školní družině omezený prostor pro trávení volného času. Touto cestou bychom chtěli poděkovat DDM Pelíšek, který nám projektovými středami a pátky, jež můžeme s dětmi trávit v jeho zázemí, vytrhl trn z paty. Zároveň děkujeme i za propůjčení tamější tělocvičny na pohybové kroužky. Aspoň díky pravidelnému bruslení na zimním stadionu mohla být i letošní zima v něčem tradiční zimou.

Těšíme se v dalším příspěvku opět za měsíc.

Kolektiv ŽS nám. Míru