Archív kategorie: Akce

Vánoční koncert 2009

Již tradičně uspořádala naše škola předvánoční zpívání v klášteře. Hudební doprovod zajistili nejen učitelé, ale i děti naší školy a při zpívání našim žákům a učitelům vypomohli i absolventi školy. Koncert se konal celkem čtyřikrát a navštívily ho postupně všechny třídy naší školy. Fotografie z této akce naleznete uvnitř článku.

Čerti 2009

Žáci devátých ročníků si opět připravili pro své spolužáky a učitele mikulášské překvapení, když se přestrojili do masek andělů, čertů a Mikulášů. Všechny tři skupiny navštívily sborovnu a Mikuláš zde přečetl soupis hříchů všem přítomným učitelům. Poté následovalo obdarovávání dětí na 1. stupni a také v nedaleké školce. Fotografie si můžete prohlédnout otevřením článku.

Adaptační kurz 6.B a 6.A

Ve dvou turnusech, 2. – 4. listopadu a 9. – 12. listopadu 2009, se třídy 6. B a 6. A spolu s třídní učitelkou a školní psycholožkou zúčastnily adaptačního kurzu pořádaného již tradičně na chatě Alfonska na Benecku. Pod vedením zkušených lektorů „Fardy“ a „Ády“ se nově vzniklý kolektiv naučil vzájemné spolupráci, lepší komunikaci a porozumění. Třídní kolektiv se po čtyřdenním pobytu mimo školní prostředí lépe poznal, zlepšily se vztahy mezi žáky navzájem i mezi žáky a třídní učitelkou a každý žák si uvědomil svou roli v kolektivu. Příjemný pobyt v prostředí Krkonoš jsme si náramně užili a o to více se na sebe všichni těšíme ve škole. Na fotografie z kurzu se můžete podívat uvnitř článku.

Martina Zemanová
Třídní učitelka 6. A

Návštěva výstavy Tma přede mnou aneb Dotkněme se Krkonoš

Ve dnech 8. – 9. října 2009 se žáci 6. tříd zúčastnili přírodovědné výstavy pořádané Správou KRNAP – Tma přede mnou aneb Dotkněme se Krkonoš. Již 6. ročník této výstavy přinesl možnost nejen poznat Krkonoše pomocí čtyř smyslů (hmatu, sluchu, čichu a chuti), ale i se vžít do role zrakově postiženého. Expozice byla rozdělena do dvou částí. Ve vnitřních prostorách Krkonošského muzea žáci poznávali se zavázanýma očima živé zvíře, kůži naší zvěře a ochutnávali krkonošské speciality. Ve venkovní části pro ně byla připravena nášlapná hmatová stezka a vrbový tunel. Dvě slunné vyučovací hodiny si tak žáci užili na čerstvém vzduchu a vy se můžete podívat na fotografie uvnitř článku.

Exkurze Dobrošov 2009

Dne 30.9.2009 se uskutečnila exkurze žáků devátých tříd na bunkr v Dobrošově a do výrobny náchodského piva Primátor, na fotografie z této akce se můžete podívat uvnitř článku.

Branné cvičení 2009

Jak již je na naší škole tradicí, i tento rok se konalo branné cvičení. Letos ale vůbec poprvé byla každá skupina složená z osmi žáků různých ročníků – v každé skupince byl vždy jeden zástupce od 2. do 9. ročníku. Fotografie z této akce naleznete uvnitř článku.

Video z muzikálu Australské blues

Již v dubnu měl premiéru muzikál Australské blues, na fotografie z představení jste se jistě již podívali, po otevření článku se můžete podívat také na videozáznam tohoto zajímavého představení.

Domino 2009

Žáci 8.A pod vedením pana učitele Cermana v rámci hodin pracovních činností připravili velice zajímavou podívanou pro své spolužáky z nižších ročníků – skládající se domino přes celou tělocvičnu. Otevřením článku si můžete prohlédnout video z generálky i fotografie z ostré akce. Stavba domina bude i nadále pokračovat, veříme, že příští rok se již podaří vychytat všechny zastavující se kostičky.

Projekt Trendy zelenina

Naše škola je účastníkem pilotního projektu TRENDY ZELENINA, kterého se zúčastní několik vybraných školních jídelen z ČR, a to v termínu od 20. 4. – 15. 5. 2009, bližší informace naleznete po otevření celého článku.

Fotografie z muzikálu Australské blues

Dne 7.4. měl premiéru muzikál Australské blues, fotografie naleznete uvnitř článku.

Vánoční koncert

Jako již tradičně i tento rok uspořádali žáci ZŠ na náměstí Míru pod vedením učitelů Marka Kopeckého a Josefa Krejčího koncert v klášteře. Na fotografie se můžete podívat uvnitř článku.

Adaptační kurz třídy 6.B

Ve dnech 8. – 12.9.2008 se žáci VI.B se svou třídní učitelkou a školní psycholožkou zúčastnili adaptačního kurzu určeného nově vzniklým kolektivům. Celý kurz proběhl na Benecku, v areálu hotelu Alfonska. Lektoři, zkušení pedagogové, kteří zážitkový seminář vedli, měli perfektně připravený a vyvážený program s výletem, sportovními prvky, zkouškami zručnosti, postřehu a dalšími dovednostmi. Žáci se prostřednictvím těchto aktivit dovídali o svých zálibách, učili se spolupracovat a respektovat názory jiných. Hezké zážitky doplňovalo krásné počasí i dobré jídlo a příjemné prostředí hotelu.

Mgr. Dana Kavanová, tř. učitelka

Akademie 2008

Akademie 2008 se konala koncem školního roku 2007/08, kdy jsme se rozloučili s třídami 9.A, 9.B a 9.C. Vystoupení našich bývalých deváťáků střídala vystoupení žáků nižších ročníků. Žáci devátých ročníků slavnostně převzali pamětní listy naší školy. Fotografie z této akce naleznete uvnitř článku.

Představení Bohatýři

Žáci naší školy ve spolupráci se ZUŠ ve Vrchlabí pod vedením Marka Kopeckého a Josefa Krejčího secvičili divadelní představení Bohatýři, které s velkým úspěchem sehráli ve čtvrtek 3.4.2008. Uvnitř článku se můžete podívat na fotografie z této akce.

Mikulášská nadílka 2007

Stejně jako v minulých letech si i letos žáci 9. ročníků připravili pro své mladší spolužáky zejména z prvního stupně překvapení v podobě mikulášské nadílky. Po zamazaní tváří uhlím od čertů andělé rozdali drobné sladkosti a ovoce, na oplátku jim děti zazpívaly připravené písničky. Uvnitř článku se můžete podívat na fotografie z této akce…