Branné cvičení ve stylu „Plastic People“

Jediný slunečný den, čtvrtek 24. června 2011, byl jako stvořený pro uspořádání branného cvičení v prostoru nad Městským parkem ve Vrchlabí. Téma bylo vskutku aktuální – ochrana životního prostředí, lidského zdraví a prohlubování spolupráce napříč ročníky. Na fotografie a bližší informace se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová

Třídy od 1.-9. ročníku se nejprve shromáždily v areálu manželů Zátopkových, kde hlavní organizátor a tvůrce celodenního programu – pan učitel Kopecký – utvořil devítičlennou skupinu (každý žák zastupoval jeden ročník). A tak bylo především na starších žácích, aby se postarali o malé kamarády z prvního stupně. O své malé svěřence se starali vskutku svědomitě, společně pak plnili úkoly na trati dlouhé čtyři kilometry. Úkoly byly zaměřené na spolupráci, komunikaci a pohotovost, každý vynikl v tom, co umí nejlépe! Žáci se obohatili o poznatky z ekologie, vytvořili plastového panáka, který měl nejčastěji jméno Pepa nebo Franta, vyzkoušeli si na něm zdravovědu, větší o něm vytvořili životopis, ti menší nakreslili jeho podobu. Branné cvičení vrcholilo polním obědem – gulášem s rohlíkem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.