Kolektiv 7.C strávil odpoledne na bowlingu

Žáci si spolu s paní učoitelkou Čermákovou a Zemanovou pondělní odpoledne 9. května zpestřili hraním bowlingu ve Victory clubu ve Vrchlabí. V rámci třídnické hodiny (jež má každá třída se svým třídním učitelem min. 1x za měsíc) se odreagovali mimo budovu školy, prohloubili vzájemné vztahy a vydali přebytečnou energii. Hodina strávená na bowlingu měla u žáků velký úspěch a rádi ji zopakují! Na fotografie ze stráveného odpoledne se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.