O Šejkovi tři týdny po Šejkovi

Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnilo představení původního muzikálu „Šejk“, který vznikal od podzimu loňského roku a na jehož přípravě spolupracovali žáci a učitelé ZŠ nám. Míru se Základní uměleckou školou Vrchlabí a členy vrchlabského tanečního studia Oliver. Mezi členy muzikálového souboru se objevili rovněž bývalí žáci naší školy, kteří vystupovali v minulých představeních. Touto cestou bychom rádi poděkovali jejich současným školám, že jim bylo umožněno spolu s našimi žáky odehrát představení pro vrchlabské žáky i pro veřejnost.

Příběh muzikálu nás tentokrát zavedl do tajuplné Arábie, kde vládne věčně znuděný šejk.  Jeho poddaní, zaměstnanci a manželky mu plní veškerá přání, ale pán stále není spokojen.  Ale jak se říká „všeho do času“.  Jednoho rána nenasytný šejk rozkáže svým poddaným, aby proměnili ve skutečnost jeho sen – sen o krásných cizinkách, které jediné dokážou rozehnat jeho chmury. Postupně se tak na sluncem rozpáleném písku objeví dlouhou cestou znavená číňanka, tající eskymačka, zamilovaná češka, odbojná pirátka a svobodomyslné dítě květin z Ameriky. Všechny postupně odmítnou šejkovi poslušnost a ta poslední – nikoliv překvapivě – povzbudí šejkův utrápený dvůr ke vzpouře, při které je trýznitel přemožen. Ale i pro takové má život schováno překvapení na závěr – poté, co je šejk svými poddanými opuštěn, ujímá se ho jedna z manželek, která mu projeví opravdovou lásku a odpuštění.

Co myslíte, vážení čtenáři a příznivci hudební tvorby naší školy, stává se to jen v pohádkách? Každý máme možnost se rozhlédnout kdykoliv kolem sebe. Třeba je naše životní láska právě vedle nás.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a provedení muzikálu podíleli; naší škole za možnost věnovat se této práci, krajskému úřadu za grantovou podporu, všem divákům za jejich pozornost a přízeň. Děkujeme jim jménem všech účinkujících za šťastné chvíle na pódiu i mimo něj, kdy jsme si plnili své sny.

Šťastný nový rok Vám všem!

Pepa a Marek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *