Poslední dny školního roku

Poslední dny školního roku byly na naší škole věnovány přednáškám, preventivním besedám, zdravému pohybu i praktickému zkoušení důležitých dovedností. Pro děti prvního stupně byla připravena akce s městskou policií zaměřená na dopravu, přednáška s kynoložkou a jejím psem zaměřená na správné chování vůči cizím psům a praktické zkoušení si správného postupu při poskytování první pomoci. Žáci druhého stupně absolvovali preventivní přednášku s příslušníky Policie ČR, hudebně pohybové vystoupení vrchlabské skupiny TENSING a stejně jako žáci prvního stupně praktické zkoušení podávání první pomoci. Další den se žáci 2. stupně rozdělili na chlapce a dívky. Pro chlapce byla připravena beseda s příslušníkem Horské služby Krkonoše a po jejím skončení fotbalový turnaj. Dívky navštívily besedu s kosmetičkou a gynekoložkou, v druhé části dne se pak věnovaly aerobiku a cvičení pilates. Fotografie z těchto různých akcí si můžete prohlédnout po otevření článku.