Adaptační kurz pro žáky 6. tříd

Ve dnech 6. – 9. září 2007 proběhl v příjemném prostředí rekreačního zařízení Oáza v Lánově adaptační kurz určený nově vzniklým třídním kolektivům. Týká se žáků 6. tříd, kteří se poprvé setkávají v novém školním prostředí. Uvnitř článku se dozvíte bližší informace o adaptačním kurzu.

Cílem adaptačního kurzu je hlubší vzájemné poznání žáků i třídního učitele. Kurz je veden odborníky zabývajícími se dynamikou vnitřních vztahů ve skupině, komunikací, spoluprací a sebepoznáním, a tato témata tvoří hlavní náplň kurzu a jsou dětem přibližována prostřednictvím her zaměřených na strukturu skupiny, poznávání skupiny i sebe samého. Během krátké doby díky intenzivní práci v úzké skupině, děti najdou své místo mezi ostatními. Nezanedbatelný je i přínos kurzu pro třídního učitele, který má možnost poznat své žáky v jiném prostředí a situacích. Nastavená atmosféra provází třídní kolektiv během celé školní docházky.

PhDr. et Mgr. Radka Kulhánková, Ph.D. – školní psycholog