Adaptační kurzy pro 6. ročníky

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás s předstihem informovat o tom, co čeká Vás a Vaše děti hned v září 2022 – na začátku nového školního roku.

Pro žáky 6.ročníku pořádáme na naší škole tzv. adaptační kurzy. Do 6. třídy se sejde nový kolektiv žáků. Cílem těchto adaptačních kurzů je „stmelit kolektiv“, nastartovat spolupráci a dobré vztahy mezi spolužáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem.

Adaptační kurz pro šesťáky na školní rok 2022/2023 je zajištěn v termínech 12.-14.9. (pro 6.A) a 14.-16.9. (pro 6.C) na Strážném – Horský domov Herlíkovice. Ubytování a stravování si hradí žáci sami, o ceně budete informováni na začátku školního roku.

Podrobnosti a další informace o kurzu a organizaci výuky v celém školním roce budou rodičům sděleny při třídní schůzce hned na začátku září 2022.
Všem našim současným i budoucím žákům a jejich rodičům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.