Informace ke zdražení obědů

Z důvodu stoupajících cen potravin budou od 1.5.2023 zdraženy obědy o 2,- Kč na den. Prosíme o překontrolování výše limitu inkasa a případně jeho navýšení.

Ceny oběda od 1.5.2023:

7 – 10 let31,- Kčplná cena oběda73,- Kč
11 – 14 let34,- Kčplná cena oběda76,- Kč
15 a více let35,- Kčplná cena oběda77,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (tj. od 1.9. – 31.8), ve kterém dosahují uvedeného věku (vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování).