Aktuální informace ke školnímu roku

Zde Vám budeme postupně přidávat aktuální informace k novému školnímu roku 2022 / 2023.

Přidáno 26.8. Organizace prvního týdne

Organizace 1.týdne školy 2022-2023

Konec vyučování:

Čt 1.9.

1.tř.                      9.00
2.-3. tř.                9.30
4.-5. tř.                9.10
6.-7. tř.                10.10
8.-9. tř.                9.50
po konci vyuč. odchod do ŠJ

Jídelna: 9.00-10.45

Pá 2.9.
1.tř.                      10.50
2.-3. tř.                11.20
4.-5. tř.                11.40
6.-7. tř.                12.35
8.-9. tř.                12.10

Přidáno 23.8. Rozmístění tříd a třídní učitelé

Rozmístění učeben a třídní učitele naleznete na adrese https://www.zsvrchlabi.cz/o-skole/rozmisteni-uceben-a-tridni-ucitele/

Přidáno 22.8. Schůzka ukrajinských žáků

Schůzka pro žáky z Ukrajiny přijaté na naši školu se koná v úterý 30.8. v 13.00 v hlavní budově školy.

Přidáno 30.7. Pomůcky a sešity pro 2. stupeň

 

Kliknutím si otevřete větší obrázek

Přidáno 27.7. Přihláška ke stravování

Nově příchozí žáci (žáci 1. a 6. třídy), kteří se chtějí stravovat ve školní jídelně, musí podat elektronickou přihlášku ke stravování. Přihlášku naleznete na adrese https://zsvrchlabi.chcistravovat.cz/. Tuto přihlášku stačí vyplnit a v bance zřídit inkaso s limitem 800,- Kč.

Od 22.8. bude možnost zakoupení elektronického čipu v kanceláři školní jídelny pro registrované strávníky za cenu 170,- Kč.

Přidáno 26.7. Adaptační kurzy pro 6. třídy

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás s předstihem informovat o tom, co čeká Vás a Vaše děti hned v září 2022 – na začátku nového školního roku.

Pro žáky 6.ročníku pořádáme na naší škole tzv. adaptační kurzy. Do 6. třídy se sejde nový kolektiv žáků. Cílem těchto adaptačních kurzů je „stmelit kolektiv“, nastartovat spolupráci a dobré vztahy mezi spolužáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem.

Adaptační kurz pro šesťáky na školní rok 2022/2023 je zajištěn v termínech 12.-14.9. (pro 6.A) a 14.-16.9. (pro 6.C) na Strážném – Horský domov Herlíkovice. Ubytování a stravování si hradí žáci sami, o ceně budete informováni na začátku školního roku.

Podrobnosti a další informace o kurzu a organizaci výuky v celém školním roce budou rodičům sděleny při třídní schůzce hned na začátku září 2022.
Všem našim současným i budoucím žákům a jejich rodičům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.