Kritéria pro povolení přestupu na naši školu (do 6. třídy 2023/24)

Aby byl žákovi povolen přestup z jiné školy do 6. třídy od 1.9.2023, musí být splněna následující kritéria:

  1. Prostorová kapacita školy (třídy)

Vhledem k prostorové kapacitě školy budou ve školním roce 2023/2024 otevřeny tři šesté třídy v celkovém maximálním počtu 77 žáků, z toho jedna sportovní třída (s rozšířenou výukou tělesné výchovy) v maximálním počtu 29 žáků a dvě standardní třídy, každá s počtem 24 žáků. Do sportovní třídy budou žáci konat talentové zkoušky.

V případě podání žádosti o povolení přestupu většího počtu žáků, než je potřebné na doplnění stávajícího počtu žáků naší školy včetně počtu žáků přestupujících na naši školu s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy na uvedený maximální počet žáků budoucích šestých tříd, bude přednostně povolen přestup žákům dle následujících kriterií:

  1. Žáci s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
  2. Žáci, kteří úspěšně vykonali talentové zkoušky do sportovní třídy.
  3. Žáci, kteří mají ke dni podání žádosti na naší škole sourozence.

V případě, že nerozhodnou tato kriteria, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni.

  • Vyhovění či zamítnutí žádosti o přestup

Žádost o přestup musí být podána v písemné podobě. Využít můžete formulář se žádostí o přestup z našich webových stránek. Rozhodnutí o vyhovění, či zamítnutí žádosti o přestup bude zasláno zákonným zástupcům poštou v písemné podobě. 

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 25. 5. 2023 v době od 8:00 do 12:00 hod ve škole, 1. patro, sekretariát.

Ve Vrchlabí dne 23. 4. 2023

Mgr. Petr Jindřich v.r.
ředitel školy