Kulatý stůl s řediteli pražských základních škol ve Vrchlabí

V pondělí 15. října 2012 zavítalo do ZŠ Vrchlabí na náměstí Míru v doprovodu radního a vedoucího odboru školství městské části Prahy 8 osmnáct ředitelů tamních základních škol. Cílem setkání bylo získání a výměna zkušeností s vedením pedagogického procesu a řízením školy. Spolu s hosty zasedli ke kulatému stolu za hostitele místostarosta města Vrchlabí PhDr. Michal Vávra, ředitel ZŠ Vrchlabí, náměstí Míru Mgr. Petr Jindřich, zástupkyně ředitele školy Mgr. Iveta Boháčová, metodička prevence sociálně patologických jevů Mgr. Simona Erbanová, psycholožka PhDr. et Mgr. Radka Kulhánková, Ph.D. a tělocvikář a trenér školního sportovního klubu Mgr. Tomáš Kulhánek.

Po přivítání hostů panem ředitelem a úvodním slovu místostarosty M.Vávry prezentovali přítomní zaměstnanci svoji školu. Postupně představili školní vzdělávací program s názvem „Zdravá škola se sportovními třídami“ a některé z klíčových pedagogicko-vzdělávacích prvků a výchovných projektů, mezi které patří adaptační kurzy pro žáky 6.tříd, třídnické hodiny, branné cvičení se skupinami žáků od 1.do 9.ročníku, společně nastudované školní muzikály a vánoční vystoupení, charitativní velikonoční jarmark, Slavnost duchů, pořádání sportovních soutěží i pro okolní školy, patronát deváťáků nad prvňáčky, slavnostní společné zahájení a zakončení školního roku, dny zdraví a závěrečné zkoušky devátého ročníku.

Výchovným problémům čelí vrchlabská škola především tím, že se jim snaží předcházet. Proto se zaměřuje, vedle kvality výuky, na organizaci atraktivních společných akcí, které stmelují kolektiv a budují pozitivní vztahy ve třídě. Hovořilo se také o standardním preventivním programu školy, který absolvují všechny třídy dvakrát ročně na předem vybraná témata, a o obsahu práce preventistky a školní psycholožky. Pražské hosty zaujalo zapojení učitelů vrchlabské školy do projektu Minimalizace šikany, který jim pomáhá nejen správně reagovat, ale především nezdravým vztahům předcházet. Živá diskuse proběhla na téma financování sportovních tříd, které fungují i v pražských školách. Při této příležitosti byly zmíněny sportovní úspěchy vrchlabských žáků na hrách zimní Olympiády dětí a mládeže, odkud přivezli celkem již 44 medailí.

Přítomní ředitelé sledovali představení školy se zájmem. Seznámili se mimo jiné i s výroční zprávou školy, včetně velmi dobrých výsledků kontroly, provedené Českou školní inspekcí v květnu 2012. V diskusi k prezentovaným tématům zaujal praktikovaný systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Hosté shodně uznali, že škola věnuje vzdělávání učitelů značnou pozornost, což jí pomáhá udržet kvalitní a kompaktní pedagogický sbor. Mezi další diskutovaná témata patřila problematika začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, využívání evropských, státních a krajských grantů k financování školních aktivit a podpora školy ze strany zřizovatele. V rámci informací o vztazích školy se zřizovatelem pražští účastníci kulatého stolu velice ocenili podporu školy ze strany města Vrchlabí.

Z vystoupení pražských hostů zazněla na adresu školy uznalá slova, což nás velmi potěšilo. V některých případech nám naše podmínky téměř záviděli – personální zázemí školy, finanční podmínky, estetické ztvárnění a výzdoba interiéru, systém prevence, stanici zájmových činností, péči o talentované sportovce a celkové vnitřní klima školy. Z půldenního jednání u kulatého stolu a získaných informací od pražských kolegů jsme docela intenzivně pocítili hrdost na naši školu i město Vrchlabí. Myslím, že nám mají Pražané opravdu co závidět…

Za ZŠ Vrchlabí nám. Míru  Mgr. Iveta Boháčová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.