Modernizace odborných učeben, venkovní zeleně a zajištění bezbariérovosti

Otevřením článku si můžete přečíst informace o novém projektu „Modernizace odborných učeben, venkovní zeleně a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Vrchlabí, škole současných i budoucích olympioniků“ na naší škole, který je podpořen Evropskou unií.

Název projektu: Modernizace odborných učeben, venkovní zeleně a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Vrchlabí, škole současných i budoucích olympioniků

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004078

Termín realizace projektu : 29. 6. 2015 – 10. 6. 2020

Název programu: Integrovaný regionální operační program (výzva č. 46)

Tento projekt se zabývá modernizací 8 odborných učeben, 3 kabinetů a poradenské místnosti, v rámci níž budou tyto místnosti vybaveny novým nábytkem (lavice, katedry, židle, skříně, nástěnky) a budou zde pořízeny pomůcky, v místnostech budou opraveny podlahy a vymaluje se. Dále bude díky tomuto projektu zajištěn bezbariérový přístup do celé školy, tzn. do budovy, kanceláří, učeben i na toalety. Školní pozemek se díky úpravám v rámci projektu začne využívat pro praktické činnosti.

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je zajištění odpovídající a moderní infrastruktury pro vzdělávání žáků poskytované Základní školou Vrchlabí, v rámci níž budou zmodernizovány odborné učebny, kabinety pedagogů, školní pozemek upraven k praktické výuce a bude zajištěna bezbariérovost celé školy.

Specifické cíle projektu:

– Zajištění moderního a bezbariérového prostředí pro kvalitní výuku žáků

– Zajištění nového a tolik potřebného vybavení odborných učeben i kabinetů

– Umožnění využití moderních metod ve výuce s využitím nových pomůcek a ICT

– Podpora všestranného rozvoje žáků a jejich individuálních schopností

– Zajištění zázemí pro mimoškolní zájmové aktivity

– Navázání spolupráce s partnerskými školami v rámci Memoranda

– Zajištění moderních a normám odpovídajících výukových prostor pro žáky i pedagogy

– Efektivní využití jediného venkovního prostranství, kterým škola disponuje

Projekt „Modernizace odborných učeben, venkovní zeleně a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Vrchlabí, škole současných i budoucích olympioniků“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004078 je spolufinancován Evropskou unií.

IROP_CZ_RO_B_C RGB