Novinky pro školní rok 2018/2019

V letošním roce začne naše škola používat nový systém pro elektronickou komunikaci se žáky a rodiči, všechny podrobnosti si můžete přečíst uvnitř článku.

Od letošního školního roku přechází naše škola na nový systém elektronické komunikace se žáky a rodiči:

Co obsahuje nový systém?

Třídní kniha

Všechny třídy naší školy budou používat místo klasické třídní knihy její elektronickou verzi, která bude přístupná všem rodičům a žákům online po přihlášení. Ve všech předmětech budete vidět aktuální témata hodin, která se probírají ve škole a absenci Vašeho potomka.

Omluvenky

Všichni rodiče budou moci omlouvat nepřítomnost svých dětí elektronicky. V systému uvidíte aktuální docházku svého dítěte, přehled omluvené a neomluvené absence a i přehled absencí v jednotlivých předmětech ve školním roce.

Rozvrh

V systému se Vám zobrazí aktuální rozvrh hodin i s přehledem případných změn v rozvrhu (suplování, odpadlé hodiny, exkurze a jiné akce).

Žákovská knížka

Od letošního roku bude nová verze elektronické žákovské knížky. Počátkem školního roku ještě na 2. stupni (kromě 6. tříd) poběží zároveň i Gradebook, který používáme již několik let. Přístup do Gradebooku zůstává zatím stejný, nicméně v průběhu září po přechodu na novou verzi elektronické žákovské knížky bude tento systém vypnut. V nové verzi uvidíte známky udělené v jednotlivých předmětech, všechny pololetní známky z historie docházky, domácí úkoly, důležitá oznámení týkající se školy (akce, výlety apod.) a přehled slovního hodnocení (poznámky, pochvaly…).

Komunikační systém

Součástí nového systému bude i komunikační systém pro psaní zpráv, omluvenek apod.

Výukové zdroje

U každé zapsané hodiny můžete vidět přehled automaticky nalezených internetových výukových zdrojů.

Poradenský rozcestník

Informační kanál a poradna pro žáky a rodiče z oblasti problémového chování, poruch učení apod.

Dokumenty

Sdílení dokumentů, pracovních listů apod. mezi učiteli a žáky

Způsob prezentace dat

Veškeré výše uvedené informace budou přístupné po přihlášení přes webový prohlížeč nebo pomocí mobilní aplikace na Android, Iphone nebo Windows Phone.

Jak se přihlásit

Počátkem nového školního roku bude na stránkách popsán postup, jak se do nového systému přihlásit, případně jak získat heslo do systému.