Zřízení přístupu do elektronické třídní knihy a žákovské knížky

Vážení rodiče, v tomto článku si můžete přečíst podrobný návod na zprovoznění Vašeho přístupu do systému elektronické komunikace školy s žáky a rodiči. Po zřízení přístupu budete mít možnost komunikovat s učiteli školy, prohlížet si hodnocení svých potomků, sledovat aktuální informace k rozvrhu a suplování, číst si důležité informace týkající se školy, třídy nebo Vašeho dítěte a budete moci sledovat docházku a omlouvat případné absence Vašeho dítěte.

Zasílání hesel funguje, můžete se do aplikace registrovat.

Poznámka: Tento návod vytvoří rodičovský přístup a je určen pro rodiče všech žáků naší školy, ne přímo pro žáky. Žáci obdrží přístupové údaje k žákovskému přístupu od svých třídních učitelů.

Přístup do systému je možné realizovat pomocí webové aplikace nebo pomocí mobilní aplikace, přičemž do obou je společné uživatelské jméno a heslo, které je nutné si vytvořit. Mobilní aplikace se používá jen na rychlé prohlížení aktuálních informací (známky, suplování, došlé zprávy…), oproti ní webová aplikace obsahuje výrazně více funkcí.

Získání hesla

 1. Ve webovém prohlížeči si otevřte stránku na adrese https://zsvrchlabi.bakalari.cz da po zobrazení přihlašovacího formuláře klikněte na odkaz “Zapomenuté heslo”. Můžete také jít přímo na stránku s generováním nového hesla zde: https://zsvrchlabi.bakalari.cz/next/serpwd.aspx
 2. Zadejte email, který jste poskytli naší škole ke komunikaci ve formuláři “Souhlas se zpracováním údajů” a stiskněte tlačítko “Pokračovat”
 3. Na Váš email dojde zpráva s uživatelským jménem a odkazem na vytvoření hesla
 4. V emailové zprávě klikněte na došlý odkaz a nastavte si dle instrukcí Vaše nové heslo
 5. Přejděte na adresu https://zsvrchlabi.bakalari.cz a použijte uživatelské jméno došlé v emailu a heslo, které jste si nastavili.

Uživatelské jméno mají všichni ve tvaru prvních 6 číslic z rodného čísla a 4 náhodně generovaná písmena, např.: 070502ksow , uživatelské jméno nelze měnit a naleznete ho v emailu s odkazem na změnu hesla!

Heslo si každý rodič vytváří vlastní. Heslo nesdělujte svým dětem, protože rodičovský účet má právo omlouvání absence!

Problémy se získáním hesla

Zaslání hesla je možné pouze na emaily rodičů, které má škola k dispozici ke komunikaci. Tyto emaily byly do databáze zaneseny z formuláře “Souhlas se zpracováním údajů”. Rodiče žáků 2.stupně, kteří odevzdali formulář v červnu, by měli mít emaily zapsané v databázi a poslání hesla by jim mělo fungovat. Emaily rodičů žáků 2.stupně, kteří odevzdávali formuláře až nyní nebo emaily rodičů 1.stupně jsou postupně zapisovány do databáze. Je tedy možné, že Váš email ještě není zapsán v databázi školy.

 • Email není nalezen v databázi školy:
  • zadávejte pouze ten email, který jste zapisovali do formuláře “Souhlas se zpracováním údajů”
  • zkontrolujte, zda v emailové adrese nemáte překlep
  • pokud jste si jistí, že zadáváte správný email a i přesto Vám aplikace hlásí, že email nebyl nalezen, zkoušejte to znovu např. jednou denně do 12.9.2018. Je možné, že během této doby bude Váš email dopsán do databáze. Pokud ani po 12.9. nebude email nalezen, obraťte se prosím na třídního učitele Vašeho dítěte
 • Email byl odeslán, ale do schránky nedorazí:
  • zkontrolujte složku Spam nebo Nevyžádané zprávy, jestli náhodou nebyla zpráva antispamovým filtrem vyhodnocena jako spam
  • zprávy s heslem jsou odesílány obratem, může se ale stát, že dojde ke zpoždění v odesílání nebo přijímání zprávy, proto chvíli vyčkejte
  • zkuste žádost odeslat po nějaké době znovu
  • pokud stále nedostáváte email s odkazem na vytvoření hesla, obraťte se prosím na třídního učitele Vašeho dítěte

Spojení účtů – sourozenci na škole

V případě, že máte více dětí na naší škole, můžete si více účtů propojit v jeden:

 1. vytvořte si hesla pro všechny účty
 2. přihlašte se do webové aplikace na adrese https://zsvrchlabi.bakalari.cz do jednoho účtu
 3. po přihlášení do webové aplikace si otevřte záložku “Nástroje” a dále “Propojení účtů”
 4. zadejte přihlašovací údaje k dalšímu účtu

Webová aplikace

Webová aplikace se nachází na adrese https://zsvrchlabi.bakalari.cz , pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo. Návod k webové aplikaci naleznete zde.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikaci si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu nebo tabletu z příslušného obchodu. Přejděte na Google Play pro Android, App Store pro Iphone nebo Windows Store pro Windows Phone a dejte vyhledat aplikaci Bakaláři. Po její instalaci zapište adresu https://zsvrchlabi.bakalari.cz nebo vyhledejte naši školu a adresa se zapíše automaticky, zadejte uživatelské jméno a heslo.

Mobilní aplikace slouží hlavně k rychlému zjištění nových známek, informací na nástěnce apod., pro vyšší komfort a více informací je stejně nutné používat také webovou aplikaci. Návod na webovou aplikaci naleznete zde.