Přijímačky na střední školu – návod

Veškeré aktuální informace, videa a soubory ke stažení najdete také na stránce MŠMT nebo na stránce Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Od naší školy obdržíte spolu s výpisem pololetního vysvědčení také vyplněný a potvrzený formulář „Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání“, který dokládáte k přihláškám na SŠ, takže ho není nutné stahovat a vyplňovat zvlášť.

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024. Videonávody ukazující práci se systémem zde budou k dispozici od 22.1.2024.

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.

Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.

Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.

Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Stačí jedna kopie od každé přílohy.

Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.

Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.

Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.

Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.

Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

Důležité změny:

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Určení priority jednotlivých škol:
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Termín podání přihlášek do 1. kola

 • Do 30. listopadu 2023 – podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
  • Podáváte listinné (modré) přihlášky stejně jako v minulých letech.
 • Od 1. února do 20. února 2024 -podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.
  • Podáváte přihlášky nově popsanými způsoby.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Kdy se bude konat jednotná přijímací zkouška (JPZ)?

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) – víceletá gymnázia

Kdy budou náhradní termíny JPZ?

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Kdy se bude konat školní část přijímací zkoušky?

 • od 2. ledna do 15. ledna 2024 – talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění
 • od 15. ledna do 31. ledna 2024 – talentové zkoušky na konzervatořích
 • od 2. ledna do 15. února 2024 – talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou
 • od 15. března do 23. dubna 2024 – školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Kdy se budou konat náhradní školní přijímací zkoušky?

 • od 26. dubna do 5. května 2024 – pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další důležitá data 1. kola

 • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

KDE se budou konat zkoušky?

 • Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.
 • Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.
 • Náhradní termín JPZ budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 •  3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 •  2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit do dalších 3 oborů bez talentové zkoušky, budete tedy v přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 oborů.

Musím podat přihlášku do všech 3 (resp. 5) oborů vzdělání?

Ne, nemusíte. Je na Vás, zda podáte přihlášku do jednoho, dvou nebo všech tří oborů. Musíte ale doplnit jeden až dva obory s talentovou zkouškou, kam už byla přihláška podána k 30. listopadu 2023.

 

Výběr škol na přihlášku – prioritizace

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority. Co to znamená?

Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí „nad čarou“ ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.

 • Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy.
 • Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč umístí „nad čarou“ ve více než jedné výsledkové listině.

Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete „nad čarou“ ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.

 

Když si po podání přihlášky rozmyslím pořadí mých škol (oborů vzdělání), mohu pořadí změnit?

Zvolený obor a pořadí je možné měnit jen do 20. února 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové.

 

Odvolání

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč „pod čarou“ a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí „nad čáru“. Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

 

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1  kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

 

Byl jsem přijat na mou první školu/obor vzdělání v pořadí, ale rozmyslel jsem si to a chtěl bych radši na druhou. Můžu to nějak udělat?

Nemůžete. Pokud jste na jednu školu do příslušného oboru přijat, jediná možnost je vzdát se přijetí, pak podat přihlášku ve 2. nebo dalším kole. Nemáte ale jistotu, že na Vaší „druhé“ škole bude ve 2. kole vypisováno přijímací řízení a že na ní budete přijat.

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů).

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60 %, resp. 40 % u gymnázií se sportovní přípravou).

 

Termín zahájení 2. kola

 • 20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

 Termín podání přihlášek do 2. kola

 •  do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

Termíny 2. kola školních přijímacích zkoušek

 • od 8. do 12. června 2024 – talentové a školní přijímací zkoušky

Další důležité data

 • 18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu
 • 21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

KDE se budou konat zkoušky?

 • Školní část přijímacích zkoušek se koná v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

Přihláška do 2. kola

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat:

 •  3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 •  2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
Musím podat přihlášku na všechy školy/obory?

Ne, nemusíte. Je na Vás, zda podáte přihlášku do jednoho, dvou, nebo tří oborů bez talentových zkoušek a do jednoho nebo dvou oborů s talentovou zkouškou.

Výběr škol na přihlášku – prioritizace

Prioritizace výběru oborů vzdělání ve vybraných školách je pro 2. kolo stejná, jako pro kolo 1.

 • Uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání

Odvolání je pro 2. kolo stejné, jako pro kolo 1.

Vzdání se přijetí ve 2. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu/obor, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 2. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 3. a dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru ve 2. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. a 2. kole nikam nehlásili.

Třetí a další kola přijímacího řízení

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.

Způsob podání přihlášky do 3. a dalších kol

Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy.


Počet škol/oborů vzdělání, na které se lze přihlásit, není omezen. Prioritizace se neaplikuje.


Vzdání se přijetí ve 3. a dalších kolech

Uchazeč nemůže být přijat na školy v dalším kole, pokud je přijat v jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

Přihláška

Co je JPZ?
JPZ je zkratka pro Jednotnou Přijímací Zkoušku, která je povinnou součástí přijímacího řízení na většině středních škol v 1. a 2. kole přijímacího řízení.

Musím podávat přihlášku, když se hlásím pouze do nematuritních oborů v prvním ročníku?
Ano, nelze se na žádnou střední školu do prvního ročníku přihlásit jiným způsobem.

Co se stane, když podám přihlášku jen do 1 maturitního oboru?
Budete konat JPZ v této škole 2x a započítá se lepší výsledek. Lepší výsledek se počítá i u uchazečů hlásících se do více maturitních oborů.

Mohu se přihlásit ve 2. kole do maturitního oboru, když jsem v 1. kole nepsal JPZ ani jednou?
Ne. Pro možnost hlásit se v 2. kole do maturitního oboru je nutné vykonání JPZ v 1. kole (tedy podání přihlášky do maturitního oboru v 1. kole). Jinak je nutné počkat s přihláškou do maturitního oboru až do 3. nebo následujících kol.

Mohu na každou listinnou přihlášku napsat jiné pořadí škol?
Ne. Pořadí škol musí být ve všech podaných přihláškách totožné.

Stačí podat přihlášku elektronicky? Nebo ji mám poslat i listinné podobě?
Přihlášku stačí podat pouze elektronicky.

Podal jsem přihlášku na obor s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023. Jaký bude další postup?
Pokud si chcete podat přihlášku i na obor bez talentové zkoušky, je potřeba vyplnit novou přihlášku, do které seřadíte všechny zvolené obory vzdělání (talentové i netalentové) dle své priority. Pokud na netalentový obor přihlášku podávat nechcete, můžete až do 15. března 2024 změnit pořadí původně zvolených oborů podáním nové přihlášky. Pokud nechcete dělat žádné změny, do systému vás zařadí ředitel první školy uvedené na původní papírové přihlášce. Výsledky se dozvíte se všemi ostatními uchazeči 15. května 2024.

Přijetí

Jak zjistím své registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny mé výsledky?
Elektronicky přihlášení žáci ho obdrží v potvrzení o přijetí přihlášky. Při využití výpisu ze systému bude toto číslo na ní vytisknuté (opět bude v mailu na obdrženém PDF k vytisknutí). V případě přihlašování prostřednictvím tiskopisu se jej dozvíte z pozvánky k JPZ, v případě přihlášení pouze do nematuritních oborů bez školní přijímací zkoušky, bude registrační číslo zasílat ředitel první školy uvedené v přihlášce doporučeným dopisem.

Kdy a jak se dozvím, zda jsem byl přijat?
15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy, úřední deska, apod.) nebo v informačním systému.

Co když jsem byl přijat na první školu, ale já chci jít na druhou?
Není možné se rozhodnout pro jinou školu, než Vás přiřadil systém na základě Vaší priority. Budete přiřazen/a na první školu ze svého pořadí na přihlášce, kde jste se umístil/a „nad čarou“. Pokud na tuto školu nemůžete nebo nechcete nastoupit, máte možnost se vzdát přijetí, ale tím ztrácíte celé 1. kolo a musíte se přihlásit do dalšího kola (nepřesunete se v 1. kole na další školu!).

Odvolání

Mohu podat odvolání proti nepřijetí?
Ano, můžete. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nedává smysl. Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech. Smysl dává odvolání například z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.

Jak to bude se zápisovými lístky?
Zápisové lístky se neodevzdávají, jsou nahrazeny volbou pořadí škol (priority) v přihlášce už před přijímacími zkouškami. V 3. a dalších kolech se přijetí potvrzuje jakýmkoli písemným záznamem.

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce (PDF)

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku – český jazyk (PDF) – zůstávají stejné jako v loňském roce

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku – matematika (PDF) – zůstávají stejné jako v loňském roce

Formulář přihlášky ke vzdělávání na střední škole a konzervatoři (PDF) Pozn.: Potřebujete pouze v případě, že podáváte přihlášku třetí metodou, tedy klasický tiskopis se všemi přílohami. V ostatních případech se vám přihláška vygeneruje elektronicky již předvyplněná.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (PDF)

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (PDF) Pozn.: Toto hodnocení obdržíte vyplněné a potvrzené od naší školy

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (PDF)

Doporučení školského poradenského zařízení (PDF)