Rozmístění tříd a třídní učitelé

Uvnitř příspěvku se můžete podívat, kde se ve školním roce 2014/2015 bude nacházet Vaše třída a kdo bude Vaším třídním učitelem.

třída

počet žáků

třídní učitel

umístění

1.A

24

Mgr. Jitka Kramplová

ŠD

1.B

21

Mgr. Alice Kovářová

ŠD

2.A

25

Mgr. Anna Erlebachová

BV

2.B

24

Mgr. Jitka Kletvíková

BV

3.A

27

Mgr. Petra Fischerová

V2

3.B

27

Mgr. Jana Vítová

V2

4.A

23

Mgr. Iva Pitrmanová

V2

4.B

23

Mgr. Libuše Studecká

V2

5.A

25

Mgr. Aneta Herbrychová

Vpř

5.B

26

Mgr. Vendula Hančová

Vpř

6.A

23

Mgr. Anna Erlebachová

H2

6.B

24

Mgr. Jitka Loudová

H2

6.C

24

Mgr. Simona Grégrová

V1

7.A

23

Mgr. Marek Kopecký

H1

7.C

24

Mgr. Lucie Vítová

V1

8.A

26

Mgr. Jaroslav Bašta

H1

8.C

21

Mgr. Jana Čermáková

H1

9.A

30

Mgr. Dana Kavanová

Hpř

9.C

20

Mgr. Andrea Štreglová

V1

Pozn.:

BV … budova Bílé vločky – nad školní jídelnou

ŠD … nad školní družinou

Hpř, H1, H2… hlavní budova přízemí, 1.patro,  2.patro – hlavní vchod – od kostela

Vpř, V1, V2 …vedlejší budova přízemí, 1. patro, 2.patro – vchod od tělocvičny