Schůzka pro rodiče žáků 6.tříd

Ve čtvrtek 7.9.2023 se od 15.30 hod. bude konat informační schůzka rodičů žáků 6.tříd. Dojde k seznámení s pedagogickým sborem, systémem Bakaláři a upřesnění informací k adaptačnímu pobytu na Strážném. Schůzky se budou konat v kmenových učebnách.