Školní družina 2023-2024

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. třídy

Inka Procingerová
Zuzana Jakubcová

2. třídy

Věra Čiháková
Jana Hošková

3. třídy

Petra Pešková
Lýdie Lepltová

Základní informace pro rodiče, jejichž děti budou navštěvovat školní družinu

 1. Provoz školní družiny (ŠD) je pondělí až pátek od 6:15 do 17:00 hod. Ranní družina je vždy od 6:15 hod. do 7:40 hod. Příchod  žáků do ranní družiny je možný do 7:20 hod. Žáci, kteří přijdou později, čekají na otevření školy v 7:40 hod.
 2. Ve školní družině se žáci převlékají a přezouvají (obuv i oblečení mají v látkových taškách označených jménem).
 3. Poplatek za pobyt žáka v ŠD je 500 Kč pololetně. Platí se bezhotovostně na účet školy. (1. pololetí do konce října,  2. polololetí do konce března.)
 4. Organizovaný program ve ŠD je v čase od 12:30 do 14:00 hod. V této době nelze žáky vyzvedávat.
 5. Odchody žáka ze ŠD, pokud mají být jiné než na zápisním lístku, musí rodiče předem písemně oznámit, (předepsaný vzor je k dispozici na webových stránkách školy) nebo poslat zprávu do bakalářů nejpozději do 10 hod. dopoledne v den  požadovaného odchodu žáka.
 6. V době prázdnin je ŠD uzavřena. V době ředitelského volna bude v případě zájmu ŠD otevřena.
 7. Součástí ŠD jsou zájmové kroužky, jejichž činnost bude upřesněna koncem září.

Telefon: 493 815 008

Přihláška do školní družiny

Přihláška do školní družiny je ke stažení zde (tiskněte oboustranně).

Omluvenka ze školní družiny

Omluvenka ze školní družiny je ke stažení zde

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2023/24         

O přijímání žáků do školní družiny (dále jen ŠD) rozhoduje ředitel školy na základě Žádosti o přijetí do ŠD.

Aby byl žák přijat, musí být splněna následující kritéria:

 1. Podmínkou přijetí je podání žádosti o přijetí do školní družiny.
 2. V případě, že počet žádostí bude větší, než je stávající prostorová kapacita školní družiny (tj. celkový maximální počet 120 žáků), budou přednostně přijímáni žáci dle následujících kritérií:
  • věk žáka – přednostně budou přijímáni mladší žáci (dle data narození), zpravidla žáci 1., 2. a 3. ročníku.
  • neúplnost rodiny – přednostně budou přijímány děti samoživitelů, kteří jsou v době činnosti ŠD zaměstnáni.
  • zaměstnanost rodičů – přednost dostanou děti, jejichž oba rodiče jsou v době činnosti ŠD zaměstnáni.
  • docházka do ŠD – přednostně budou přijímáni žáci s celotýdenní docházkou.
  • dopravní obslužnost – přednost dostanou žáci s velmi špatnou dopravní obslužností do místa bydliště v době po skončení vyučování.
  • chování žáků – nebudou přijímáni žáci, kterým bylo v uplynulém období uděleno výchovné opatření za porušování školního řádu.
 3. V případě, že nerozhodnou tato kritéria, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni.
 4. Rozhodnutí o přijetí se oznámí prostřednictvím programu Bakaláři. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

Ve Vrchlabí dne 28. 8. 2023