Seznam žáků přijatých do 1.třídy ve šk. roce 2018/2019

Uvnitř článku naleznete seznamy žáků přijatých do 1.tříd ve školním roce 2018 / 2019.

Přidělená registrační čísla žáků přijatých do 1.třídy pro školní rok 2018/2019
1 48
3 49
4 51
6 52
7 53
8 54
9 55
10 56
11 57
12 58
13 59
14 60
15 61
16 62
17 63
18 64
20 65
22 67
24 69
29 70
31 71
33 73
36 74
37 75
38 76
39 77
40 78
41 80
42 81
44 82
45 83
46 84
47 85

 

Ve Vrchlabí dne:  03.05.2018

Mgr. Petr Jindřich
ředitel školy