Slavnostní otevření nových herních prvků v prostorách školní družiny

Děkujeme MASu Krkonoše o. s. a městu Vrchlabí za podporu při realizaci projektu!

V pondělí 5. září 2011 zástupci města Vrchlabí, pan starosta Jan Sobotka, místostarostové Michal Vávra a Alfréd Plašil, spolu s panem ředitelem Petrem Jindřichem slavnostně otevřeli přestřižením pásky nové hřiště v prostorách školní družiny. Při otevření byli přítomni i zástupci MASu Krkonoše o.s., přes něž jsme získali dotaci z peněz Evropské unie. Při této příležitosti zazpívali žáci 3. třídy za doprovodu paní učitelky Jany Vítové a pana učitele Marka Kopeckého.

Finanční spoluúčastí se podílelo i město Vrchlabí a naše škola; z grantu byly firmou ONYX wood s. r. o. vybudovány nové herní prvky a dopadové plochy splňující bezpečnostní normy, z peněz školy a za pomoci Služeb města Vrchlabí se opravily stávající prvky.

V době letních prázdnin si nové herní prvky mohly vyzkoušet děti na sportovním soustředění, během školního roku jsou určeny žákům ze školní družiny, při hodinách tělesné výchovy, při trénincích a v neposlední řadě organizovaným skupinám z DDM Pelíšek Vrchlabí.

K dalším úpravám došlo i před hlavní budovou školy, kde vznikl nový chodník především z důvodu bezpečnosti (padající led a sníh v zimním období), a veřejné osvětlení. Za budouvou jídelny Bílá vločka došlo k ekologické likvidaci septiku.

Mgr. Martina Zemanová

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.