Společně sportujeme a poznáváme

CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_038/0003346

ZŠ nám. Míru 283, Vrchlabí se již v minulosti zúčastňovala projektů přeshraniční spolupráce realizovaných v rámci partnerství měst Kowary a Vrchlabí. Partnerská města podepsala prvně Memorandum o přátelství, porozumění a spolupráci v 09.08.2007, Smlouva o partnerství byla podepsána 28.09.2013. Podpisem těchto dokumentů vzniklo podhoubí pro navazování nových přátelství i aktivní spolupráci. Žáci naší školy se poprvé zúčastnili projektu Česko-polské dětské zimní hry v roce 2010. Protože o projekty přeshraniční spolupráce mezi partnerskými městy, potažmo jejich městskými úřady, zájem neustále rostl, vedení školy se rozhodlo na vlastním podávání žádostí a realizaci projektů.

Spolupráce je přínosná, rozšiřuje naše znalosti, dovednosti v širokém spektru. Oblast a rozsah spolupráce si s partnerem sami volíme. Nyní jsme ve finále projektu Společně sportujeme a poznáváme. Na realizaci jsme měli čas pouhé tři měsíce od března do konce května, ale i přes to jsme zvládli zorganizovat a užít si 6 akcí. První setkání se již v posledních letech odehrává v první březnové dny na Bubákově, kde se spolu učíme sjezdovému lyžování či snowboardingu. Máme štěstí, i letos 2. března svítilo sluníčko! V dubnu jsme se začali připravovat na smršť květnových akcí. V pátek 05.05.2023 Sportovní areál manželů Zátopkových přivítal mladé atlety. Také atletikou jsme náš projekt uzavřeli v pátek 26.05.2023. Projekt však nebyl pouze o závodění na „oválu“. V úterý 16.05.2023 proběhly hned dvě setkání. Děti druhých a třetích tříd z Vrchlabí a Kowar se setkaly v Dinoparku ve Szklarske Porebě. Ve Vrchlabí se odehrála Branná výchova. Start byl v tělocvičně naší základní školy. Zde bylo vytvořeno 20 smíšených česko-polských družstev, které plnily v městském parku úkoly například ve zdravovědě, střelbě, hodu granátem, odpovídaly na otázky z biologie, zeměpisu. Týmy byly složeny z 5 českých a 2 polských žáků. Bylo nezbytné si pomáhat, snažit se o porozumění a pochopení. V přírodě na polské straně Krkonoš se odehrál v pátek 19.05. Horský běh se startem v Kowarech. Jednalo se rovněž o skupinovou spolupráci. Účastníci, dosáhli „vrcholu“ – osady Budniki, kde si spolu opekli buřty, paní učitelka Anna z SP1 jim povyprávěla o životě v osadě v nelehké válečné době. Po odpočinku se sportovci vydali se zpět do Kowar.

Věříme, že přes léto načerpáme nové síly a odpočati vymyslíme nové aktivity, nová setkání…

Mgr. Petr Jindřich

ředitel ZŠ nám. Míru