Stávka

Vážení rodiče,

většina zaměstnanců (více než 90 % pedagogických i nepedagogických pracovníků) školy se v pondělí 27.11. připojí ke stávce vyhlášené školskými odbory. Znamená to, že bude uzavřena škola včetně školní jídelny.  Žákům 1. – 3. ročníků umožníme pobyt ve školní družině.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chystá několik změn, které jsou z našeho pohledu pro vzdělávání Vašich dětí negativní a krokem zpět.

Uvědomujeme si, že státní finance nejsou v dobré kondici a šetřit je třeba, ale nesouhlasíme s tím, aby se tak činilo na úkor kvality vzdělávání dětí.

Velmi diskutovaným tématem jsou platy učitelů, to ale není důvod k zapojení do stávky. Více nás trápí nedůstojné finanční ohodnocení nepedagogických pracovníků (dle tarifní tabulky Základní č.1).  Stávku podporujeme také z důvodů plánovaných škrtů, které z našeho pohledu povedou k výraznému poklesu kvality výuky – snížení počtu asistentů pedagoga, snížení možnosti tandemové výuky (dělení vyučovacích hodin na méně početné skupiny, které v současné době hojně využíváme), navýšení počtu žáků ve třídách.

V případě snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga by tyto plánované změny zásadním způsobem negativně ovlivnily kvalitu společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a také práci s žáky nadanými.

Uvědomujeme si, že zapojením do stávky a uzavřením školy u Vás může dojít ke zkomplikování situace, ale věříme, že máte pochopení pro naše důvody.

V případě dosažení dohody mezi zástupci školských asociací a MŠMT je možné, že stávka bude zrušena. O změnách Vás budeme obratem informovat.

Petr Jindřich, ředitel školy

Dopis rodičům od předsedy ČMOS PŠ ke stažení zde.