Zapojení naší školy do projektu ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Naše škola je již dlouhodobě aktivně zapojena do projektu Zdravá škola. Tento projekt zaštiťuje Světová zdravotnická organizace (WHO), garantem projektu v ČR je Státní zdravotní ústav. Jako Zdravá škola se snažíme vést naše žáky ke zdravému životnímu stylu. Nabízíme jim sportovní vyžití, stále pracujeme na zlepšení klimatu v rámci jednotlivých tříd i celé školy. Nosnými pilíři tohoto projektu je pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství.

Do zdravého životního stylu neodmyslitelně patří i správné stravovací návyky. S cílem zlepšit kvalitu našeho školního stravování jsme se zapojili na začátku tohoto školního roku do pilotního projektu ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA. Tento projekt garantuje spolupráci s předními odborníky na výživu. Výsledkem bude pestrý jídelníček, který odpovídá moderním výživovým trendům. Autory projektu Zdravá školní jídelna jsou odborní zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví (odborníci ze Státního zdravotního ústavu a Krajských hygienických stanic).  Garantem projektu je Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství ČR.

V čem nás obohatí projekt Zdravá školní jídelna:

Projekt Zdravá školní jídelna nám přináší rady, recepty a příručky, které ho pomáhají sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Díky projektu se můžeme inspirovat u těch nejlepších jídelen, konzultovat s výživovými odborníky a získat prestižní certifikát Zdravá školní jídelna. Projekt Zdravá školní jídelna vznikl na podporu školního stravování, které má v naší zemi desítky let trvající tradici. Cílem projektu Zdravá školní jídelna je odstranit některá slabá místa současného systému školního stravování a docílit tak toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou, vyváženou a pestrou stravu.

Cílem projektu je sladit školní stravování s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Za pomoci specialistů ze Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice, kteří nás budou naši školní jídelnu odborně vést a individuálně s ní pracovat, chceme společně zlepšit její kvalitu. Postupnou realizací projektu chceme i přispět k naplnění představ rodičů o správné výživě dětí. Získáním certifikátu a označení Zdravá školní jídelna dokážeme, že se snažíme dělat pro naše strávníky opravdu maximum.

Naše zapojení do projektu Zdravá školní jídelna a další zajímavé informace najdete na http://www.zdravaskolnijidelna.cz/jidelny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.