Závěrečné zkoušky žáků 9. tříd

V předposledním týdnu školního roku, ve dnech 17. – 19. června 2013, se na naší škole konaly ústní závěrečné zkoušky z českého a anglického jazyka. Žáci 9.A, 9.B a 9.C prokazovali získané vědomosti nabyté 9letým studiem na naší škole, během celého školního roku se na tyto zkoušky pečlivě připravovali, v hodinách českého jazyka, anglického jazyka a matematiky opakovali učivo základní školy a jejich výstupem bylo právě složení závěrečné zkoušky – z matematiky písemnou formou, z českého a anglického jazyka ústní formou.

Každý žák skládá závěrečnou zkoušku před komisí, kterou tvoří vždy dva kvalifikovaní učitelé jazyka. Z českého jazyka si žáci tahali po jedné otázce z mluvnice, literatury a slohu; z anglického jazyka si losovali z tématu a gramatiky. Na přípravu měl každý žák vždy 10 minut na tzv. potítku, poté předstoupil před komisi, kde prokázal své vědomosti.

Výsledné hodnocení ze závěrečných zkoušek obdrží žáci spolu s vysvědčením při slavnostním aktu v zasedací místnosti vrchlabského zámku z rukou zástupců města.

Mgr. Martina Zemanová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *