Život školy na míru 10/2023

Život školy na míru

Školní rok se rozjel na plné obrátky. Využili jsme posledních teplých, téměř ještě letních dnů, abychom spojili příjemné s užitečným, a vyrazili jsme na hřebeny Krkonoš. Teď už se ale podzim skutečně hlásí o slovo. Nedovolte, aby vás zima zaskočila, a přijďte se dovybavit na burzu sportovních potřeb, na kterou vás srdečně zveme. Bližší informace naleznete v samostatném letáčku v tomto čísle. Nyní už pojďme zavzpomínat na nejdůležitější události měsíce září a října na naší škole.

Hurá do pravěku

V pátek 20.9. jsme se s našimi čtvrťáky vydali po stopách pravěkých předků. Prostřednictvím živé archeologie jsme v Archeoparku Všestary nahlédli, jak vypadl život lovců v poslední době ledové a prošli jsme si „dlouhý dům“ z období prvních zemědělců. Vyzkoušeli jsme si práci na poli, sekání dřeva nebo drcení obilí zrnotěrkou. Pochutnali jsme si na obilných plackách připravených na ohništi. Největší úspěch ale sklidil hod oštěpem pomocí vrhače. Archeopark může být i zajímavým rodinným výletem.

Výlet 8.B na Sněžku pohledem žáka Vlasty Jakubce

Můj zážitek začíná na autobusovém nádraží ve Vrchlabí. Zde jsem se setkal se svými spolužáky ze třídy. Společně jsme nastoupili do autobusu do Špindlerova Mlýna. Já jsem seděl s Jamesem, americkým rodilým mluvčím, s kterým jsme se ve škole domluvili, že se vydá s námi.

Od chvíle, kdy jsme dojeli na Špindlerovu boudu, začal výstup. Cesta byla plná kamení i dalších nástrah, ale celkově jsem si to užil až do chvíle přímého výstupu na Sněžku. Po prudkém stoupání od Slezského domu s dvousetmetrovým převýšením jsme konečně dosáhli vrcholu naší nejvyšší hory. Všichni si sedli a zaslouženě odpočívali.

Cesta dolů probíhala hladce, nebereme-li v potaz šiškovou válku a „super“ schody. Došli jsem na autobusovou zastávku na Pomezních boudách a poté s „upadlýma“ nohama dojeli do Vrchlabí.

Geologická exkurze „Krkonoše“ pohledem žákyně Jany Mánkové

V úterý 26.9. jsme se vydali na geologickou exkurzi po Krkonoších. V 8:35 jsme odjeli autobusem do Jilemnice, zde jsme přestoupili a dojeli až na Zlaté návrší. Počasí nám přálo, bylo příjemně teplo a do toho pofukoval vítr.

Rozdělili jsme se do menších skupinek, ve kterých jsme měli za úkol fotit krásu okolní přírody. Čas od času jsme se zastavili, dali si svačinku a pan učitel Martin nám věnoval kratší přednášku o horách. Paní učitelka Půlpánová zatím pořídila spoustu skvělých fotek jak nás, tak i přírody. Nejvýznamnějšími zastávkami na trase byly: pramen Labe, Sněžné jámy, Labský a Pančavský vodopád. Celkem jsme ušli 18 km.

Myslím si, že krása Krkonoš nás nikdy nepřestane udivovat a věřím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že výlet jsme si velmi užili, a to nejen proto, že jsme se nemuseli učit.

Soutěž „Talenty pro firmy“

Dne 26. 9. 2023 se uskutečnilo v Kablu Vrchlabí okresní kolo soutěže „Talenty pro firmy“. Jedná se o jednodenní soutěž vyhlášenou Krajskou hospodářskou komorou pro žáky základních škol, studenty technických škol, kapitána z firmy a odborného učitele. Z naší školy byli do soutěžního týmu vybráni čtyři žáci z pátých a čtvrtých tříd a doplnili tak studenty ze SŠSE Vrchlabí.

V trutnovském okrese se na okresním kole soutěže utkalo celkem 5 týmů, které zaštítily následující firmy ARGO – HYTOS s. r. o., ZPA Smart Energy a. s., Vitesco Technologies CR s. r. o., Kablo Vrchlabí    s. r. o., TE Connectivity s. r. o.

Náš tým spolupracoval při stavbě zadaného úkolu pomocí polytechnické stavebnice MERKUR. Cílem bylo podpořit techniku a naučit děti fungovat v týmech.

Všechny týmy dostaly zadání, jehož součástí byl i podrobný montážní postup včetně obrázků, až na začátku akce. Kapitán týmu koordinoval činnost všech členů a dohlížel na správné provedení jednotlivých částí montáže. Vše jelo jako na drátku. Tým pod vedením kapitána skvěle spolupracoval a jako jediní ze všech družstev jsme svoji lanovku odevzdali ve stanoveném časovém limitu…a fungovala! Kromě tvrdé přípravy spoléhal náš týmzejména na týmovou sehranost pod vedením kapitána. Porota pak určila vítěze dle plné funkčnosti zařízení, rychlosti sestavení a dodržení montážního postupu.

Náš tým pod hlavičkou ARGO-HYTOS se pod vedením kapitána Ing. Radomíra Šťáska zasloužil o nádherné druhé místo., přičemž první místo nám uniklo jen o pár bodíků. Týmový duch a zapálení všech zúčastněných nám uniklé vítězství vykompenzovalo. Soutěživosti pomáhaly i jednotlivé pokřiky týmů. Náš zněl: „Merkuru se nebojíme, za HYTOS dnes soutěžíme a lanovku postavíme, heja hej fér vždy hrej!“ Konečného vyhlášení se za náš tým zúčastnil i generální ředitel ARGO-HYTOS s.r.o. pan Ing. Milan Bezdíček.

Takto akci viděli naši soutěžící:

„Společně s kluky ze střední školy jsme stavěli lanovku. Montování se nám moc líbilo a nejhezčí bylo, když se lanovka na konci rozjela. Skvělé! Na soutěži jsme ocenili i to, že Vrchlabí jako sportovní město dalo šanci i ne sportovně nadaným dětem.“

Děkujeme klukům za reprezentaci a těšíme se na další klání zase za rok.

Přejeme příjemné podzimní dny a budeme se těšit v dalším čísle. Kolektiv ZŠ nám. Míru Vrchlabí