Život školy na míru 12/2023

Život školy na míru

Prosinec se na naší škole nesl nejen v duchu vánočních akcí, ale také v příjemném propojení výuky s praxí každodenního života kolem nás. Tradičně přinášíme souhrn těch nejdůležitějších z nich.

Virtuální exkurze do jaderné elektrárny Temelín

Ve čtvrtek 7.12. jsme se žáky devátých tříd zúčastnili neobvyklé exkurze.

Aniž bychom museli objednávat autobus a cestovat přes půl republiky, navštívili jsme Jadernou elektrárnu Temelín. Exkurze proběhla virtuálně a spolu s námi se zúčastnila ještě ZŠ z Vysoké. Vysílání začalo přesně v 11.30 hodin a po zkontrolování propojení mezi námi, ZŠ Vysoká a studiem v Temelíně jsme byli pozvání do jednotlivých provozů jaderné elektrárny. Žákům byl nejprve vysvětlen princip výroby elektrické energie, což přesně odpovídalo právě probíranému učivu, a poté schéma výroby v konkrétní jaderné elektrárně Temelín. Virtuální exkurze měla i další velkou přednost, protože jsme se dostali do míst, kam běžné exkurze nemohou chodit: velín elektrárny, okolí jaderného reaktoru, sklad vyhořelého paliva a další zajímavé části provozu. Program byl veden zábavnou formou, žáci mohli pokládat průvodcům otázky a okamžitě na ně dostávali odpovědi. Jeden z našich žáků dokonce zabodoval v testu a obdrží cenu.

Po videích, kde jsme ve škole prošli elektrárnou větrnou, fotovoltaickou a přečerpávací v Dlouhých Stráních jsme tedy prošli i elektrárnou jadernou. Exkurzi ocenili především fyzikální nadšenci.

Přednášky z praxe pro vyšší ročníky

Poslední dva ročníky na základní škole se naše žáky snažíme co nejvíc připravit na praktický život, který je po ukončení školní docházky čeká. Právě pro tyto ročníky pořádáme pravidelně různé přednášky a setkání s odborníky z praxe, kteří žákům vysvětlí, jak jejich obor funguje v reálném životě. Tyto akce propojujeme také s primární prevencí, kdy je pro nás důležité s dětmi mluvit o tom, jaké různé situace je mohou v životě potkat a jak na ně adekvátně reagovat.

V listopadu proběhla přednáška Mgr. Jakuba Jebouska z Okresního soudu v Trutnově. Přednáška byla pojata velmi prakticky na modelových příkladech a situacích, ve kterých bylo rozlišeno, zda se jedná pouze o přestupek nebo již o trestný čin a jaké jsou možné sazby. Přednášející také osvětlil rozdíl mezi věkovou hranicí patnácti a osmnácti lety a z toho plynoucí odpovědnost. Žáci se do přednášky aktivně zapojovali a prokázali všeobecně dobrou znalost dané problematiky.

Žáci devátých ročníků se také zúčastnili online besedy na téma HIV/AIDS a sex od České společnosti AIDS pomoc, z.s. Besedu zajímavě vedl pan Martin Voříšek a byla zaměřena na informování žáků o rizicích spojených s nechráněným sexem a způsoby, jak se chránit před pohlavně přenosnými nemocemi. Tato beseda je součástí vzdělávacího programu, který má za cíl zvýšit povědomí studentů o sexuálním zdraví a prevenci nemocí.

Mikuláš v podání žáků devátých ročníků

Dlouhodobě podporujeme spolupráci devátých ročníků s nejmladšími žáky. Jednou z akcí, které se v rámci této spolupráce každoročně konají, jsou i mikulášské oslavy. Letošní deváťáci předvedli pravděpodobně nejlepší divadelní výkon školního roku 2023/24, když 5. prosince navštívili žáky prvního stupně a děti ve školce, aby v podobě Mikuláše a jeho skupiny (rozuměj andělé a démoni, tj. čerti) oslavili společně s dětmi z prvního stupně tuto tradici. Protože v rámci běžné výuky se žáci z prvního a druhého stupně nepotkávají, kontakt při této slavnostní příležitosti pro ně byl oboustranným zpestřením. Deváťáci předvedli dětem divadelní scénku, kterou si pro jejich pobavení den předtím pod vedením svých třídních paní učitelek připravili, a na oplátku si vyslechli písničky a básničky v podání mladších žáků.

Etické dílny v prvních třídách

Ve středu 8. prosince proběhly v prvních třídách etické dílny na téma „Buďme kamarádi“ pod vedením paní Ing. Bc. Karly Mihatschové. Tento program si kladl hned několik cílů. Dítě si uvědomuje důležité principy dobrého kamarádství a dokáže je aplikovat, stejně tak se ale dokáže postavit vůči chování vedoucímu k šikaně a umí projevit své emoce a potřeby. Dokáže se také vcítit do emocí druhých.

Celým programem děti provázela loutka jménem „Zajda.“ Společně se Zajdou pak děti předváděly různé scénky na uvedené téma. Například nácvik věty: „Přestaň, mně se to nelíbí!“ Děti se do aktivit zapojovaly s ochotou, se zájmem, nejvíce je však bavily pohybové hry. Celkově byl program velmi vydařený a děti se již na další návštěvu paní lektorky společně se Zajdou velmi těší.

Zbabělci – exkurze do Klicperova divadla v Hradci Králové očima žákyně 9.C

Ve čtvrtek 30.11. jsme společně s 9.A vyrazili navštívit Klicperovo divadlo. Konkrétně jsme se jeli podívat na představení Zbabělci, které bylo vytvořeno na motivy stejnojmenného románu Josefa Škvoreckého.

Ráno jsme se všichni sešli před školou svátečně oblečeni. Cesta utekla mrknutím oka a my už čekali před divadlem, až nám paní učitelka zajistí vstupenky. Vevnitř již bylo spousta jiných škol a nám trvalo značnou chvíli, než si všichni posedali na svá místa.

Představení bylo pojato zábavnou formou, ale celkem výstižně nám ukázalo, jak to na konci druhé světové války vlastně vypadalo. Jelikož hlavní hrdina byl členem amatérské jazzové kapely, bylo představení plné mnoha hudebních vystoupeních, což skvěle podtrhlo atmosféru, a čas krásně ubíhal.

Na konci jsme herce obdařili vydatným potleskem a příjemně unavení se vrátili zpátky do Vrchlabí.

Závěrem ze sportovního dění

Vánoční turnaj v halové kopané se letos uskutečnil na začátku prosince v hale Spartaku. Turnaj byl určen pro žáky a žákyně 1. stupně z okolních škol. Do soutěže se přihlásily týmy z Lánova, Studence, Špindlerova Mlýna a dvě školy z Vrchlabí – ZŠ Školní a náměstí Míru. V turnaji týmy prokázaly fotbalovou zkušenost a vyzrálost a našemu družstvu složeného z žáků 4. a 5. tříd nedaly šanci. V celkové tabulce turnaje nejvíc bodů získala a vítězství si odváží základní škola z Lánova. Naši hráči si zahráli pěkný sálový fotbal a užili si den sportem. 5. místo není zklamáním, ale povzbuzením do příštího ročníku Vánočního turnaje v halové kopané.

Velice si ceníme úspěchu žáků druhého stupně, kteří vybojovali nádherné první místo v Hradci Králové dne 22. listopadu 2023 v rámci fotbalové soutěže Pohár FAČR. Toto umístění je kvalifikovalo pro postup do republikové části, která se bude konat na jaře příštího roku. Jmenovitě za výbornou reprezentaci děkujeme těmto žákům: Bajt Filip, Barák Václav, Bílek Viktor, Kučera Jan, Žďára Jan, Votoček Lukáš, Exnar Jiří, Havlíček Jakub, Žemlička Filip, Richter Adam, Hloušek Matyáš, Šafařík Vendelín, Jánošík Antonín, Posker Ondřej, Zábranský Kamil, Jon Josef.

Pro letošek je to z událostí na naší škole všechno a teď už jen přejeme čtenářům Pulsu úspěšný a klidný vstup do Nového roku.

Kolektiv ZŠ nám. Míru Vrchlabí