Nová mobilní aplikace

Pro přístup k elektronické žákovské, třídní knize, omluvenkám apod. je k dispozici nová aplikace od Bakalářů.

Stahovat můžete 2.generaci mobilní aplikace na následujících odkazech: Bakaláři OnLine pro Android (server Google Play) , Bakaláři OnLine pro iOS (server AppStore).

Pokud by Vám něco nefungovalo, je možné zároveň využívat i mobilní aplikaci 1. generace: Bakaláři pro Android (server Google Play), Bakaláři pro iOS (server AppStore).

Na PC doporučujeme používat webovou aplikaci: adresa https://zsvrchlabi.bakalari.cz

Pro úspěšné přihlášení potřebujete uživatelské jméno a heslo. Žáci, kteří si tyto údaje nepamatují, se musejí obrátit na svého třídního učitele.
Rodiče, kteří uživatelské jméno a heslo nemají nebo si je nepamatují, mají možnost si přístup vygenerovat sami (podrobný postup máte v pokračování tohoto článku).

Den pro Austrálii aneb Zachrňme koalu

Uvnitř článku si můžete přečíst podrobné informace o akci „Den pro Austrálii“. Součástí této akce bude i projektový den pro žáky 3. – 5. ročníků.

Pozvánka na besedu – Dítě v pasti sociálních sítí

Beseda a přednáška pro všechny zájemce v rámci MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP VRCHLABÍ II, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008592 se uskuteční dne 24.března od 17,00 v KD Střelnice Vrchlabí.

Bližší informace na přiloženém letáku: Pozvánka na besedu

Ples

ples2020

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Na začátku ledna proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zájemci byli rozděleni do dvou skupin – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. V obou kategoriích soutěžilo 33 žáků. Zkouška se skládala z poslechu, čtení a gramatického testu. Dva nejlepší řešitelé z každé kategorie postoupili k ústní části. Zde prokazovali svoje konverzační dovednosti na daná témata. Nejlepšími v jednotlivých kategoriích byli Vláďa Sůsa, Zuzka Slavíková, Týna Bubáňová a Jirka Hůla. Nejlepším blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme.

Za kolektiv učitelek Aj sepsala Andrea Štreglová

Vítězný florbal v Lánově

V pátek 24.1.2020 získalo družstvo žáků 2. – 4. tříd cennou trofej. Po napínavých bitvách a postupu do finále uhráli 1. místo na florbalovém turnaji při účasti 7 družstev z okolních škol.

Pochvalu si zaslouží druháci Jan Šrámek, Radim Balatka, Štěpán Vydra, Dominik Kroka, třeťáci  Adam Novotný, Jonáš Matějec a čtvrťáci Jan Žďára a Tomáš Cekalski.

Kolektivní a bojovný výkon stál za to!

I. Kroczková

Vánoční přání

prani-2019

Nikolka Jebavá třetí v soutěži Pen and Story – Napiš příběh v angličtině

Několik žáků naší školy se na podzim zúčastnilo soutěže ve tvorbě anglicky psaných komiksů (mladší žáci) a povídek (starší žáci) s názvem Pen and Story. Nikolka Jebavá ze 4. třídy se v konkurenci 80 přihlášených prací umístila na krásném třetím místě. Gratulujeme! Za účast děkujeme také ostatním autorům, kteří projevili svou tvořivost i jazykovou zdatnost – Haně Fišnarové, Anně Soukupové (4. třída) a Adéle Tauchmanové (8. třída).
-

World marathon Chalenge 2019

World Marathon Challenge je dětský maraton, ve kterém třicetičlenné školní týmy dětí do 14 let běží štafetovým způsobem maratonskou vzdálenost 42.195 metrů. První úsek v délce 195 metrů běží dospělý kapitán týmu, za ZŠ nám. Míru štafetu rozbíhal 19. září 2019 pan ředitel Petr Jindřich. Zbývajících 210 dvousetmetrových úseků již absolvují pouze děti štafetovým způsobem.

Logická olympiáda – Sofinka Movchanskaya třetí v kraji

Podruhé se naše škola zapojila ve větším počtu (35 žáků) do této populární soutěže. V průběhu školního kola řešili žáci různě složité úlohy s obrazci, písmeny, číselnými řadami v rámci online testu.

Nabídka zájmových kroužků na naší škole

V letošním školním roce jsme ve spolupráci s našimi pedagogy připravili pro žáky 1. i 2. stupně nabídku kroužků, jejichž přehled naleznete v tabulce. Kroužky budou probíhat od začátku října do konce května přímo v budově školy. Pro upřesnění dodáváme, že náplň je koncipována jako rozšíření a prohloubení učiva – nejedná se o doučování.

Věříme, že si z uvedené nabídky vyberete.

Příloha: Kroužky (PDF)

Informace pro rodiče bez přístupu do Bakalářů

Rodiče nových žáků na naší škole, kteří předali třídním učitelům své emailové adresy, je mají zanesené v systému Bakaláři. Tímto si mohou požádat o přístupové údaje do webové a mobilní aplikace, a to na adrese https://zsvrchlabi.bakalari.cz/next/serpwd.aspx . Na stejné adrese si mohou vyžádat zapomenuté heslo i rodiče ostatních žáků.

Podrobný návod a postup naleznete v předešlém článku.

Bakaláři ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče,

stejně jako minulý rok bude i letos naše škola používat žákovskou knížku, třídní knihu, omlouvání nepřítomnosti a další přes elektronickou aplikaci Bakaláři. Bližší informace se dozvíte uvnitř článku.

Začátek školního roku pro 9. ročníky

Prosíme žáky 9. tříd, aby se v pondělí 2.9.2019 dostavili ve společenském oblečení v 7,30 ke slavnostnímu uvítání prvňáčků. Více informací mají na Bakalářích.

Nový rozvrh hodin

Ve webové aplikaci Bakalářů  nebo na našich internetových stránkách máte k dispozici nový rozvrh hodin pro všechny ročníky.