Čertovská nadílka

Žáci devátých ročníků si po covidové pauze mohli opět připravit pro své spolužáky a učitele mikulášské překvapení, když se přestrojili do masek andělů, čertů a Mikulášů. Obě skupiny postupně navštívily jednotlivé třídy. Dětem čerti a andělé za odměnu rozdávali mikulášskou nadílku a kdo chtěl, mohl si od nich na obličej namalovat značku. Nezapomněli jsme ani na školku v Labské ulici, jako poděkování za návštěvu děti ze školky zazpívaly čertovské písničky.