Exkurze do Miletína

Dne 21.11. vyrazily naše sedmé třídy na exkurzi nazvanou podle naučné stezky „Po stopách Karla Jaromíra Erbena“ do podkrkonošského Miletína.

Původní plán uskutečnit exkurzi v říjnu nevyšel, ale organizátorky, paní učitelky češtiny, se rozhodly akci uskutečnit i v pokročilém podzimním čase. Exkurze měla završit téma týkající se K. J. Erbena a jeho Kytice, kterému se v hodinách češtiny věnovaly již delší dobu. Navíc původní předpověď počasí byla příznivá: slunce a 13°C. Po zajištění dopravy a domluvení prohlídky výrobny „Pravých hořických trubiček“ se však meteorologický výhled rapidně změnil: sněžení, -7°C! I přes váhání a pochybnosti paní učitelky svůj záměr nevzdaly. A vyplatilo se. Možná i díky tomu, že tento den byl (152.) výročím úmrtí K. J. Erbena a naší exkurzí jsme mu věnovali nejednu myšlenku a vzdali hold, nenechal nás nejslavnější miletínský rodák v nesnázích. Výlet se vydařil. Počasí nakonec bylo příznivé. Děti si prošly naučnou stezku, poznaly Erbenův rodný dům, jeho život, místa, která jej inspirovala k napsání Kytice i jiných děl, prohlédly si miletínské náměstí i výrobnu hořických trubiček. Dokonce si jednu vlastnoručně vyrobenou mohly odtud odvézt. A udělat tak za exkurzí a celým tématem sladkou tečku.

A. Erlebachová


Dne 21.11. 2022 v 8 hod jsme společně se 7.A a 7.C vyrazili na exkurzi. Jelo se do Miletína na naučnou stezku „Po stopách Karla Jaromíra Erbena“ a do výrobny „Pravých hořických trubiček“. Jeli jsme dvěma autobusy. Cesta trvala necelou hodinu. Do výrobny se chodilo po třídách. My jsme šli první, zatímco 7.A a 7.C vyrazily na trasu, jedna třída po směru, druhá proti.

 Nejprve jsme nakoukli přes skleněné dveře, jak oplatky/trubičky vznikají. Pak následovala ochutnávka: samotná „základová“ oplatka a poté různými příchutěmi plněné hotové hořické trubičky. Největší úspěch v naší třídě měla trubička s vanilkovou náplní. Poté jsme si mohli zkusit, jak se trubička stáčí na horké plotně a svoji vlastní trubičku si odnést nebo sníst.

Když jsme si nakoupili dobroty, vyrazili jsme na naučnou stezku. Na jednotlivých zastaveních jsme po skupinkách (2-3) představili jednu z balad. My jsme si připravily úvodní „Kytici“. Paní učitelka nás pochválila, ostatní skupiny byly také dobré. Stezka byla dlouhá asi 5 km. Když jsme se vrátili, 7.A už měla po prohlídce a čekala na nás v autobusu. 7.C byla ještě v „trubičkárně“. My jsme nastoupili a odjeli 1. autobusem zpět do Vrchlabí. Druhý autobus se 7.C přijel o něco později. Od školy jsme se všichni rozešli domů. Exkurze se nám líbila.

Silva Mejsnarová 7.B