Literární exkurze do Městské knihovny ve Vrchlabí

Třídy 7.A a 9.C v rámci literární výchovy zavítaly do prostor městské knihovny, aby se seznámily s jejím fondem. Žákům 7. třídy představila vedoucí knihovny regionální literaturu zaměřenou na autory Vrchlabí a okolí (Marie Kubátová, Jan Buchar a zapomínaný Josef Šír). Žáci 9. třídy se naopak seznámili s fondem pro dospělé, který budou navštěvovat po dovršení patnácti let a kde si budou zapůjčovat knihy potřebné pro studium především na vrchlabském gymnáziu a hotelové škole.
Tímto bychom rádi poděkovali Městské knihovně ve Vrchlabí a především paní vedoucí, která ochotně připravila přínosnou přednášku jak o regionální literatuře s ukázkami knížek, tak o fondu pro dospělé. Fotografie z této akce naleznete tradičně uvnitř článku.

Mgr. Martina Zemanová
učitelka českého jazyka a literatury

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *