Program k výchově dětí v oblasti požární ochrany „Hasík“ (březen – duben)

Na naší škole byl v těchto dnech zahájen u druhých a šestých ročníků preventivně výchovný program zajišťovaný odbornými pracovníky Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – z územního odboru Trutnov kpt. Ing. Jitkou Paťavovou a z požární stanice Vrchlabí nstržm. Janem Dresslerem. Hlavním cílem programu je seznámit žáky i pedagogy školy s jednotlivými tématy z oblasti požární ochrany („Nauč se přivolat pomoc“, „Co dělat, když hoří u nás doma“, „Co dělat, když na mně hoří oblečení“, „Zásady první pomoci při popáleninách“ apod.) a ochrany obyvatelstva („Co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším“, „Co dělat, když bude nařízena evakuace“, „Jak se budu chránit při úniku nebezpečných látek“ apod.). Témata jsou obsahově i metodicky přizpůsobena věkovým skupinám žáků, na které je program zaměřen – tedy žákům druhých a šestých ročníků školy.

První zkušenosti s realizací programu ukázaly, že naši žáci mají o probíranou a procvičovanou problematiku velký zájem a k samotnému nácviku, např. jak přivolat pomoc, jsem-li svědkem dopravní nehody, přistupují velmi zodpovědně a s nadšením. Příležitost k vlastní aktivitě v této oblasti byla žáky naší školy hojně využívána a celý program byl žáky i pedagogy pozitivně přijímán a dětem se velmi líbil.

Známým symbolem programu je dráček Hasík, který od počátku provází aktivity hasičů, materiály i celou řadu vydaných publikací. Podrobněji se s programem dráčka Hasíka, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, lze seznámit na internetové prezentaci www.hasik.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *