Projekt Trendy zelenina

Naše škola je účastníkem pilotního projektu TRENDY ZELENINA, kterého se zúčastní několik vybraných školních jídelen z ČR, a to v termínu od 20. 4. – 15. 5. 2009, bližší informace naleznete po otevření celého článku.
PROJEKT TRENDY ZELENINA

Naše škola je účastníkem pilotního projektu TRENDY ZELENINA, kterého se zúčastní několik vybraných školních jídelen z ČR.

Termín: 20. 4. – 15. 5. 2009

Význam projektu
SZUV roční statistiky ukazují, že konzumace zeleniny je v České republice nedostačující. Tento problém je alarmující především u dětí, u kterých má správná životospráva v ranném věku obrovský vliv na vyvážený růst a zdraví v dospělosti. Celoevropským problémem, se kterým se podle francouzské studie Sovimax setkáváme, je fakt, že děti shledávají zeleninu málo zajímavou a ne příliš chutnou. Velké množství dětí se stravuje ve školních jídelnách, které jsou proto ideálním místem ke zlepšení stravovacích návyků dětí, což je jedním z hlavních cílů projektu TRENDY ZELENINA (projekt je vytvořen firmou Unilever ČR, s.r.o. ve spolupráci s firmou Bonduelle s.r.o.

O čem to bude:

1) SBÍRÁNÍ BODŮ ZA ZELENINOVÁ JÍDLA

Pravidla
Body budou udělovány jednotlivým žákům při výdeji zeleninového jídla v rámci projektu.
Třídy, které dosáhnou k poslednímu dni soutěže nejlepších výsledků získají finanční příspěvek na společně absolvovanou akci (první v pořadí 3 , druhá 2 a třetí 1 tisíc Kč). V případě, že dvě či více tříd nasbírají stejný počet bodů, bude pořadí tříd vylosováno.
Tato soutěž je pevnou součástí projektu.

2) VÝTVARNÁ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ

Tato soutěž je určena pro jednotlivé žáky školy, a to buď v rámci výtvarné výchovy, či dobrovolné aktivity mimo školu.
Soutěž má dvě kola:
a)    školní kolo – uzávěrka 15.5.2009, pak stanovená komise vybere 5 výkresů z každého stupně, které postupují do finálního kola. Postupující budou odměněni věcnými cenami.
b)    finální kolo –  porota v rámci Unilever ČR s.r.o. vybere vítěze z finálního kola. vítězové budou odměněni věcnými cenami. Výkresy může naše škola zasílat do dne ukončení projektu, tj. do 15. 5. 2009.