Zpráva o pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic z 5.tříd proběhlo v pátek 30.4. 2010 v dopoledních hodinách. Večer se tudíž musely pálit čarodějnice z jiných ročníků. Průběh zachytili sami zúčastnivší se čarodějové a čarodějnice – tedy jen ty, které stačily utéct – a podívat se na něj můžete uvnitř článku.
Čarodějnický výlet se školou

Dne 30. dubna se zúčastnily třídy 5.A a 5.B speciálního čarodějnického programu. Já, jakožto žák 5.A, jsem se samozřejmě účastnil.
Na začátku dne jsme se sešli na školním dvoře, už jsem měli skupiny, takže se ti, kteří měli kostým, mohli soustředit na jeho předvedení. Samozřejmě za kostým byly body navíc.
Následně jsme se vydali na takzvaný Jankáč. Čekala nás tam různá stanoviště s množstvím zábavných úkolů. Nejvíc se mi líbil úkol, který se táhl celým výletem, a to složit básničku s čarodějnickou tematikou. Nejlepší stanoviště? U mě jasně vyhrává to poslední. Vyráběli jsme čarodějnici a přednášeli básničku.
Nakonec jsme si opekli výborný buřt. A závěrečné hodnocení ? Byla to nádherná procházka se zábavnými úkoly.

Martin Erlebach, 5.A

Čarodějný den

Dne 30.4. se konala čarodějnická akce na Jankáči. Paní učitelka nám předem oznámila, že si máme udělat skupiny po čtyřech nebo po pěti.
Den začínal tím, že jsme vyšli na školní dvůr. Učitelé nám tam rozdali kartičky na zapisování bodů. Na dvorek jsme měli přijít v kostýmech, za nejlepší bylo uděleno 5 bodů. Naše dívčí skupinka se jmenovala Magic Witches. Hned za tuto soutěž jsme získaly 18 bodů. Potom jsme šli společně na Jankáč, kde bylo 7 úkolů z různých školních předmětů. Každý úkol byl schován, naše skupina našla dva lístečky. Za každý nalezený lísteček bylo také po pěti bodech. Na konci se naše skupina umístila na pátém místě.
Nejvíc se mi líbil úkol, kde jsme měli sestavit čarodějnici. Když jsme ji dostavěli, tak se zapálil oheň a začalo vyhlašování. Při vyhlašování jsme také museli přednést básničku, kterou jsme skládali celou cestu, protože jsme ji dostali jako první úkol.
Na závěr jsme si mohli opéct buřty, uklidit po sobě odpadky a jít zpátky ke škole.

Kateřina Krejčová, 5.A

Den čarodějnic

V pátek 30. dubna se třídy 5.A a 5.B zúčastnily Dne čarodějnic na Jankáči. Nejdříve bylo na školním dvoře vyhlašování kostýmů. Každá skupina zde také dostala kartičku na zapisování bodů.
Bylo několik stanovišť, každé  stanoviště mělo jeden úkol – vždy z jednoho školního předmětu. První úkol byl z matematiky společně s básničkou o čarodějnici. Tu jsme skládali celou cestu a moc jsme se u toho zasmáli.
Druhé stanoviště bylo házení šiškami do kruhu, dále pak angličtina. Čtvrtý úkol byl z vlastivědy, kde jsme přiřazovali hlavní města k státům Evropy. Pátý úkol mě bavil nejvíc. Byla to totiž přírodověda. V lese a na louce jsem hledali různé přírodniny – například větvičku modřínu, šťavel kyselý nebo bylinu s bílým květem.
Nakonec jsme došli až na Jankáč, kde jsme měli vyrobit čarodějnici a přednést básničku. Na ohni jsme si opekli buřty.
Den se mi moc líbil, až na pár nepříjemných kopců.

Markéta Chudobová, 5.A

Čarodějnice

V pátek  30.4. jsme šli se školou na výlet slavit čarodějnice. Sraz byl v 7:40 na školním dvoře, ale odcházeli jsme v 8:00 na Jankův kopec i s 5.A.
Nejdříve jsme došli na louku, kde jsme měli hledat malé papírky. Všichni hledali v hnoji. Pak nám dali za úkol spočítat matiku,  potom jsme měli vymyslet básničku. Takhle probíhaly další úkoly, jenže každý byl z jiného oboru – např. z angličtiny, vlastivědy, také z přírodovědy.
Nakonec jsme přišli na Jankáč, tam jsme si opekli buřty. Také jsme měli vyrobit čarodějnici a odrecitovat básničku, kterou jsme vymysleli cestou.
Ta naše zněla takto:
Posledního dubnového večera,
když slunko sklánělo se k západu,
vyletěla čarodka za šera
za děvčaty na slet.  Zlepšit si náladu.

Náladu si zlepšila,
kostým si napříště ušila.
Koště si zlomila
a do ohně ho hodila.

Když se ze sletu loučila,
přes noc tam spát zůstala.
Od Vlasatky koště si půjčila
a na příště se s ní smluvila.

Když po roce tam letěla,
koště si tam koupila.
Starý kostým spálila,
ale smutná z toho nebyla.

Nakonec bylo vyhlášení a vyhráli Ptáci Pípáci.

Jana Samková, 5.B

Čarodějnice

V pátek 30.4. 2010 se naše třída  sešla v 7:50 na školním dvoře. Sešli jsme se proto, že byl den, kdy se pálí čarodějnice. Ještě jsme nevyšli a už naše skupina dostala 3 body, za to, že Šimon (člen skupiny) přišel v kostýmu kouzelníka.
Asi v 8:00 jsme vyšli směrem na Jankův kopec. Šli jsme docela dlouho a na konci u městského parku jsme měli najít 2 papírky – modrý a bílý. Naše skupina sice nenašla papírky, ale za druhý úkol (matematika) jsme dostali plný počet bodů – tedy 5. První úkol,  básnička, byl ohodnocen až na konci. O pár stovek metrů dál jsme měli třetí úkol : opět najít papírek a na něm úkol. Naší skupině se nepodařilo najít papírek. Měli jsme za dvě minuty nasbírat co nejvíc šišek a za další dvě minuty se s nimi trefit do poměrně malého kruhu. V kruhu leželo 86 šišek, tedy 86 bodů.
Na tom samém stanovišti jsme měli další úkol. Nejdříve najít papírek s úkolem. Jako vždy naše skupina nenašla. Úkol byl z angličtiny a za něj jsme dostali 7 bodů. Už jsme měli 101 bodů.
Další stanoviště bylo asi o 300m dál. Papírek jsme zase nenašli, ale vlastivědný úkol jsme splnili na plný počet – 23bodů. Asi o sto metrů dál bylo další stanoviště. Zase jsme nenašli papírek.  Za úkol z přírodovědy jsme dostali plný počet bodů. A na našem kontě bylo 134 bodů. Toto bylo poslední stanoviště.
Jak jsem už říkal, básnička byla ohodnocena až na konci. Také jsme měli vyrobit čarodějnici. Došli jsme k cíli a za básničku jsme dostali 9 bodů , za čarodějnici slušných 6 bodů. Nakonec jsme vyhráli se 149 body. Také jsme si upekli buřty, uhasili oheň a  čarodějnický den byl fuč.
Kryštof Pažourek, 5.B