Školní řád

Školní řád

Ke stažení v PDF

Vnitřní řád stanice zájmových činností

Ke stažení v PDF

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Ke stažení v PDF

Vnitřní řád školní jídelny

Ke stažení v PDF

Kritéria pro výchovná opatření a hodnocení chování žáků

Ke stažení v PDF