Informace pro rodiče budoucích šesťáků

Vážení rodiče.

Chtěli bychom Vás s předstihem informovat o tom, co čeká Vás a Vaše děti hned v září 2018 – na začátku nového školního roku.

Pro žáky 6.ročníku pořádáme na naší škole tzv. adaptační kurzy. Do 6. třídy se sejde nový kolektiv žáků. Cílem těchto adaptačních kurzů je „stmelit kolektiv“, nastartovat spolupráci a dobré vztahy mezi spolužáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem.

Adaptační kurz pro šesťáky na školní rok 2018/2019 je zajištěn v termínech 5.-7.9. (pro 6.A), 12.-14.9. (pro 6.B) a 19.-21.9. (pro 6.C) na Strážném – Horský domov Herlíkovice. Ubytování a stravování si hradí žáci sami, o ceně budete informováni na začátku školního roku.

Podrobnosti a další informace o kurzu a organizaci výuky v celém školním roce budou rodičům sděleny při třídní schůzce hned na začátku září 2018.

Všem našim současným i budoucím žákům a jejich rodičům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

 

Mgr. Simona Grégrová
zástupce ředitele
ZŠ Vrchlabí, nám.Míru 283